Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tính toán mua bán ngoại tệ
Untitled 1
Untitled 1
Cập nhật lúc 08:16, 04/07/2015
Ngoại tệ Mua TM Mua CK Bán CK
USD 21,750 21,770 21,830
AUD 16,251 16,280 16,466
CAD 17,216 17,285 17,407
CHF 22,920 23,049 23,312
Đơn vị tiền : VNĐ
Xem
Xem biểu đồ biến động tỷ giá ngoại tệ
Cập nhật lúc 08:16, 04/07/2015
Loại Mua Bán
XBJ 3,000,000 3,150,000
XAU 3,424,000 3,434,000
Đơn vị tiền : VNĐ
Xem
Xem biểu đồ biến động giá vàng