Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tính toán mua bán ngoại tệ
Tính toán mua bán ngoại tệ
Quý khách muốn:
Ngoại tệ muốn chuyển đổi:
Tỷ giá hiện hành(*):
Lưu ý tỷ giá được cặp nhật vào lúc 7:50:19 Ngày 25/04/2015 theo bảng tỷ giá hiện hành
Số tiền(*):
* : Thông tin bắt buộc
Công cụ tính toán trên website đã được đơn giản hóa và mang tính chất tham khảo
Untitled 1
Untitled 1
Cập nhật lúc 07:50, 25/04/2015
Ngoại tệ Mua TM Mua CK Bán CK
USD 21,530 21,550 21,620
AUD 16,719 16,749 16,976
CAD 17,567 17,638 17,812
CHF 22,341 22,467 22,777
Đơn vị tiền : VNĐ
Xem
Xem biểu đồ biến động tỷ giá ngoại tệ
Cập nhật lúc 07:50, 25/04/2015
Loại Mua Bán
XBJ 3,050,000 3,200,000
XAU 3,493,000 3,508,000
Đơn vị tiền : VNĐ
Xem
Xem biểu đồ biến động giá vàng