Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Liên hệ
Liên Hệ
Danh sách chi nhánh

Xem danh sách các chi nhánh của Sacombank

Đặt cuộc hẹn

Điền thông tin vào phiếu yêu cầu. Đặt cuộc hẹn với nhân viên tư vấn của Sacombank

Hỗ trợ trực tuyến

Kết nối qua hệ thống tư vấn để nhận sự hỗ trợ từ nhân viên tư vấn của Sacombank

Email

Điền thông tin góp ý, khiếu nại và gởi về trung tâm dịch vụ khách hàng của Sacombank

Hội Sở Sacombank
  • Địa chỉ: 266 - 268 Nam Kỳ Khởi Nghĩa,
  • Phường 8, Quận 3, TP HCM
  • Điện Thoại: (+84) 83 9320 420
  • Fax: (+84) 83 9320 424
  • Email: info@sacombank.com
  • Swift Code SGTTVNVX
Untitled 1
Untitled 1
Cập nhật lúc 11:05, 02/07/2015
Ngoại tệ Mua TM Mua CK Bán CK
USD 21,760 21,780 21,840
AUD 16,564 16,594 16,780
CAD 17,196 17,265 17,387
CHF 22,776 22,904 23,163
Đơn vị tiền : VNĐ
Xem
Xem biểu đồ biến động tỷ giá ngoại tệ
Cập nhật lúc 11:05, 02/07/2015
Loại Mua Bán
XBJ 3,000,000 3,150,000
XAU 3,428,000 3,438,000
Đơn vị tiền : VNĐ
Xem
Xem biểu đồ biến động giá vàng