Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Cơ cấu tổ chức
Sơ đồ tổ chức
SDTCVi.jpg
Untitled 1
Cập nhật lúc 16:16, 25/07/2016
Ngoại tệ Mua TM Mua CK Bán CK
USD 22,250 22,270 22,335
AUD 16,550 16,580 16,807
CAD 16,802 16,870 17,022
CHF 22,355 22,481 22,777
Đơn vị tiền : VNĐ
Xem
Xem biểu đồ biến động tỷ giá ngoại tệ
Cập nhật lúc 16:16, 25/07/2016
Loại Mua Bán
XBJ 3,500,000 3,600,000
XAU 3,600,000 3,650,000
Đơn vị tiền : VNĐ
Xem
Xem biểu đồ biến động giá vàng
Chi nhánh