Báo cáo tài chính
Xem theo
Năm 2013
Báo cáo tài chính riêng đã kiểm toán
Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán
Quý 4 năm 2013
Giải trình báo cáo tài chính riêng và hợp nhất
Báo cáo tài chính riêng
Báo cáo tài chính hợp nhất
Quý 3 năm 2013
Báo cáo tài chính riêng
Báo cáo tài chính hợp nhất
Giải trình báo cáo tài chính hợp nhất
Giải trình báo cáo tài chính riêng
Quý 2 năm 2013
Báo cáo tài chính hợp nhất
Giải trình BCTC riêng
Báo cáo tài chính hợp nhất bán nhất đã soát xét
Báo cáo tài chính riêng bán niên đã soát xét
Báo cáo tài chính riêng
Giải trình BCTC hợp nhất
Quý 1 năm 2013
Giải trình Báo cáo riêng
Báo cáo hợp nhất
Báo cáo tài chính riêng
Giải trình Báo cáo hợp nhất
Untitled 1
Untitled 1
Cập nhật lúc 09:12, 19/04/2014
Ngoại tệ Mua TM Mua CK Bán CK
USD 21,050 21,070 21,120
AUD 19,522 19,557 19,815
CAD 18,992 19,068 19,217
CHF 23,584 23,717 24,044
EUR 28,919 28,999 29,279
GBP 35,105 35,303 35,598
JPY 202.55 204 206.78
SGD 16,671 16,746 16,920
CNY 3,385 3,388
Đơn vị tiền : VNĐ
Xem
Xem biểu đồ biến động giá ngoại tệ
Cập nhật lúc 09:13, 19/04/2014
Loại Mua Bán
SJC 3,540,000 3,545,000
SBJ 3,540,000 3,545,000
Đơn vị tiền : VNĐ
Xem
Xem biểu đồ biến động giá vàng
Ho tro truc tuyen
Báo cáo tài chính