Báo cáo tài chính
Xem theo
Quý 2 năm 2014
Báo cáo tài chính hợp nhất
Báo cáo tài chính riêng
Báo cáo tài chính hợp nhất giữa niên độ đã soát xét
Báo cáo tài chính riêng giữa niên độ đã soát xét
Quý 1 năm 2014
Báo cáo tài chính hợp nhất
Báo cáo tài chính riêng
Untitled 1
Untitled 1
Cập nhật lúc 10:03, 21/10/2014
Ngoại tệ Mua TM Mua CK Bán CK
USD 21,210 21,230 21,310
AUD 18,551 18,585 18,868
CAD 18,686 18,761 18,932
CHF 22,269 22,395 22,719
EUR 26,987 27,062 27,377
GBP 34,016 34,208 34,550
JPY 197.7 198.13 200
SGD 16,576 16,651 16,846
CNY 3,470 3,470 3,484
Đơn vị tiền : VNĐ
Xem
Xem biểu đồ biến động giá ngoại tệ
Cập nhật lúc 10:03, 21/10/2014
Loại Mua Bán
SJC 3.580.000, 3.584.000,
SBJ 3.580.000, 3.584.000,
Đơn vị tiền : VNĐ
Xem
Xem biểu đồ biến động giá vàng
Ho tro truc tuyen
Báo cáo tài chính