Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Báo cáo tài chính
Quý 1 năm 2016
BCTC hợp nhất quý 1 năm 2016
Giải trình BCTC hợp nhất quý 1 năm 2016
Giải trình BCTC riêng quý 1 năm 2016
BCTC Riêng quý 1 năm 2016
Quý 2 năm 2016
Báo cáo tài chính hợp nhất
Giải trình báo cáo tài chính hợp nhất
Giải trình báo cáo tài chính riêng
Báo cáo tài chính riêng
Untitled 1
Cập nhật lúc 15:41, 27/09/2016
Ngoại tệ Mua TM Mua CK Bán CK
USD 22,260 22,280 22,345
AUD 16,998 17,029 17,257
CAD 16,750 16,818 16,969
CHF 22,751 22,879 23,184
Đơn vị tiền : VNĐ
Xem
Xem biểu đồ biến động tỷ giá ngoại tệ
Cập nhật lúc 15:41, 27/09/2016
Loại Mua Bán
XBJ 3,500,000 3,600,000
XAU 3,612,000 3,622,000
Đơn vị tiền : VNĐ
Xem
Xem biểu đồ biến động giá vàng