Báo cáo tài chính
Xem theo
Quý 3 năm 2014
Báo cáo tài chính hợp nhất
Báo cáo tài chính riêng
Quý 2 năm 2014
Báo cáo tài chính hợp nhất
Báo cáo tài chính riêng
Báo cáo tài chính hợp nhất giữa niên độ đã soát xét
Báo cáo tài chính riêng giữa niên độ đã soát xét
Quý 1 năm 2014
Báo cáo tài chính hợp nhất
Báo cáo tài chính riêng
Untitled 1
Untitled 1
Cập nhật lúc 16:24, 27/01/2015
Ngoại tệ Mua TM Mua CK Bán CK
USD 21,300 21,320 21,380
AUD 16,810 16,841 17,102
CAD 17,001 17,070 17,200
CHF 23,054 23,184 23,766
EUR 23,959 24,026 24,307
GBP 31,881 32,061 32,365
JPY 179.23 179.63 181.66
SGD 15,755 15,827 15,990
THB 626 688
Đơn vị tiền : VNĐ
Xem
Xem biểu đồ biến động giá ngoại tệ
Cập nhật lúc 16:24, 27/01/2015
Loại Mua Bán
XBJ 3,280,000 3,400,000
XAU 3,530,000 3,540,000
Đơn vị tiền : VNĐ
Xem
Xem biểu đồ biến động giá vàng
Ho tro truc tuyen
Báo cáo tài chính