Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Báo cáo tài chính
Quý 1 năm 2015
Báo cáo tài chính riêng
Báo cáo tài chính hợp nhất
Untitled 1
Untitled 1
Cập nhật lúc 13:47, 29/05/2015
Ngoại tệ Mua TM Mua CK Bán CK
USD 21,760 21,780 21,840
AUD 16,548 16,578 16,806
CAD 17,380 17,450 17,619
CHF 22,766 22,894 23,212
Đơn vị tiền : VNĐ
Xem
Xem biểu đồ biến động tỷ giá ngoại tệ
Cập nhật lúc 13:47, 29/05/2015
Loại Mua Bán
XBJ 3,100,000 3,250,000
XAU 3,485,000 3,495,000
Đơn vị tiền : VNĐ
Xem
Xem biểu đồ biến động giá vàng
Ho tro truc tuyen