Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Báo cáo tài chính
Quý 2 năm 2015
Báo cáo tài chính riêng bán niên soát xét
Báo cáo tài chính riêng
Báo cáo tài chính hợp nhất bán niên soát xét
Báo cáo tài chính hợp nhất
Quý 1 năm 2015
Báo cáo tài chính riêng
Báo cáo tài chính hợp nhất
Untitled 1
Cập nhật lúc 10:28, 04/09/2015
Ngoại tệ Mua TM Mua CK Bán CK
USD 22,430 22,450 22,510
AUD 15,552 15,581 15,802
CAD 16,872 16,939 17,088
CHF 22,839 22,968 23,267
Đơn vị tiền : VNĐ
Xem
Xem biểu đồ biến động tỷ giá ngoại tệ
Cập nhật lúc 10:28, 04/09/2015
Loại Mua Bán
XBJ 2,900,000 3,050,000
XAU 3,385,000 3,405,000
Đơn vị tiền : VNĐ
Xem
Xem biểu đồ biến động giá vàng