Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Báo cáo tài chính
Quý 4 năm 2015
Giải trình Báo cáo tài chính riêng
Báo cáo tài chính hợp nhất
Giải trình Báo cáo tài chính hợp nhất
Báo cáo tài chính riêng
Quý 3 năm 2015
Giải trình Báo cáo tài chính riêng
Báo cáo tài chính riêng
Báo cáo tài chính hợp nhất
Giải trình Báo cáo tài chính hợp nhất
Quý 2 năm 2015
Báo cáo tài chính riêng bán niên soát xét
Báo cáo tài chính riêng
Báo cáo tài chính hợp nhất bán niên soát xét
Báo cáo tài chính hợp nhất
Quý 1 năm 2015
Báo cáo tài chính riêng
Báo cáo tài chính hợp nhất
Untitled 1
Cập nhật lúc 08:14, 31/05/2016
Ngoại tệ Mua TM Mua CK Bán CK
USD 22,360 22,380 22,450
AUD 15,973 16,002 16,231
CAD 17,040 17,109 17,268
CHF 22,346 22,472 22,771
Đơn vị tiền : VNĐ
Xem
Xem biểu đồ biến động tỷ giá ngoại tệ
Cập nhật lúc 08:14, 31/05/2016
Loại Mua Bán
XBJ 3,237,000 3,337,000
XAU 3,322,000 3,337,000
Đơn vị tiền : VNĐ
Xem
Xem biểu đồ biến động giá vàng