Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Báo cáo tài chính
Quý 3 năm 2015
Giải trình Báo cáo tài chính riêng
Báo cáo tài chính riêng
Báo cáo tài chính hợp nhất
Giải trình Báo cáo tài chính hợp nhất
Quý 2 năm 2015
Báo cáo tài chính riêng bán niên soát xét
Báo cáo tài chính riêng
Báo cáo tài chính hợp nhất bán niên soát xét
Báo cáo tài chính hợp nhất
Quý 1 năm 2015
Báo cáo tài chính riêng
Báo cáo tài chính hợp nhất
Untitled 1
Cập nhật lúc 15:33, 25/11/2015
Ngoại tệ Mua TM Mua CK Bán CK
USD 22,430 22,450 22,530
AUD 16,216 16,245 16,460
CAD 16,752 16,819 16,981
CHF 21,874 21,997 22,294
Đơn vị tiền : VNĐ
Xem
Xem biểu đồ biến động tỷ giá ngoại tệ
Cập nhật lúc 15:33, 25/11/2015
Loại Mua Bán
XBJ 2,900,000 3,050,000
XAU 3,317,000 3,327,000
Đơn vị tiền : VNĐ
Xem
Xem biểu đồ biến động giá vàng