Báo cáo tài chính
Xem theo
Quý 3 năm 2014
Báo cáo tài chính hợp nhất
Báo cáo tài chính riêng
Quý 2 năm 2014
Báo cáo tài chính hợp nhất
Báo cáo tài chính riêng
Báo cáo tài chính hợp nhất giữa niên độ đã soát xét
Báo cáo tài chính riêng giữa niên độ đã soát xét
Quý 1 năm 2014
Báo cáo tài chính hợp nhất
Báo cáo tài chính riêng
Untitled 1
Untitled 1
Cập nhật lúc 07:35, 24/11/2014
Ngoại tệ Mua TM Mua CK Bán CK
USD 21,300 21,320 21,400
AUD 18,385 18,418 18,701
CAD 18,854 18,929 19,102
CHF 21,711 21,833 22,142
EUR 26,215 26,288 26,600
GBP 33,075 33,261 33,600
JPY 180.3 180.69 182.3
SGD 16,280 16,353 16,542
THB 622 673
Đơn vị tiền : VNĐ
Xem
Xem biểu đồ biến động giá ngoại tệ
Cập nhật lúc 07:35, 24/11/2014
Loại Mua Bán
XBJ 3,520,000 3,550,000
XAU 3,520,000 3,550,000
Đơn vị tiền : VNĐ
Xem
Xem biểu đồ biến động giá vàng
Ho tro truc tuyen
Báo cáo tài chính