Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Báo cáo tài chính
Năm 2014
Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán
Báo cáo tài chính riêng đã kiểm toán
Quý 4 năm 2014
Giải trình Báo cáo tài chính hợp nhất
Báo cáo tài chính hợp nhất
Giải trình Báo cáo tài chính riêng
Báo cáo tài chính riêng
Quý 3 năm 2014
Báo cáo tài chính hợp nhất
Báo cáo tài chính riêng
Quý 2 năm 2014
Báo cáo tài chính hợp nhất
Báo cáo tài chính riêng
Báo cáo tài chính hợp nhất giữa niên độ đã soát xét
Báo cáo tài chính riêng giữa niên độ đã soát xét
Quý 1 năm 2014
Báo cáo tài chính hợp nhất
Báo cáo tài chính riêng
Untitled 1
Untitled 1
Cập nhật lúc 09:28, 27/04/2015
Ngoại tệ Mua TM Mua CK Bán CK
USD 21,530 21,550 21,620
AUD 16,744 16,775 17,002
CAD 17,598 17,668 17,843
CHF 22,343 22,469 22,779
Đơn vị tiền : VNĐ
Xem
Xem biểu đồ biến động tỷ giá ngoại tệ
Cập nhật lúc 09:28, 27/04/2015
Loại Mua Bán
XBJ 3,050,000 3,200,000
XAU 3,497,000 3,507,000
Đơn vị tiền : VNĐ
Xem
Xem biểu đồ biến động giá vàng
Ho tro truc tuyen