Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Báo cáo tài chính
Quý 4 năm 2015
Giải trình Báo cáo tài chính riêng
Báo cáo tài chính hợp nhất
Giải trình Báo cáo tài chính hợp nhất
Báo cáo tài chính riêng
Quý 3 năm 2015
Giải trình Báo cáo tài chính riêng
Báo cáo tài chính riêng
Báo cáo tài chính hợp nhất
Giải trình Báo cáo tài chính hợp nhất
Quý 2 năm 2015
Báo cáo tài chính riêng bán niên soát xét
Báo cáo tài chính riêng
Báo cáo tài chính hợp nhất bán niên soát xét
Báo cáo tài chính hợp nhất
Quý 1 năm 2015
Báo cáo tài chính riêng
Báo cáo tài chính hợp nhất
Untitled 1
Cập nhật lúc 10:21, 06/05/2016
Ngoại tệ Mua TM Mua CK Bán CK
USD 22,240 22,260 22,330
AUD 16,338 16,368 16,598
CAD 17,169 17,238 17,400
CHF 22,731 22,859 23,169
Đơn vị tiền : VNĐ
Xem
Xem biểu đồ biến động tỷ giá ngoại tệ
Cập nhật lúc 10:21, 06/05/2016
Loại Mua Bán
XBJ 3,296,000 3,396,000
XAU 3,384,000 3,396,000
Đơn vị tiền : VNĐ
Xem
Xem biểu đồ biến động giá vàng