Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Báo cáo tài chính
Quý 4 năm 2015
Giải trình Báo cáo tài chính riêng
Báo cáo tài chính hợp nhất
Giải trình Báo cáo tài chính hợp nhất
Báo cáo tài chính riêng
Quý 3 năm 2015
Giải trình Báo cáo tài chính riêng
Báo cáo tài chính riêng
Báo cáo tài chính hợp nhất
Giải trình Báo cáo tài chính hợp nhất
Quý 2 năm 2015
Báo cáo tài chính riêng bán niên soát xét
Báo cáo tài chính riêng
Báo cáo tài chính hợp nhất bán niên soát xét
Báo cáo tài chính hợp nhất
Quý 1 năm 2015
Báo cáo tài chính riêng
Báo cáo tài chính hợp nhất
Untitled 1
Cập nhật lúc 14:04, 27/07/2016
Ngoại tệ Mua TM Mua CK Bán CK
USD 22,250 22,270 22,330
AUD 16,512 16,542 16,765
CAD 16,744 16,811 16,959
CHF 22,174 22,299 22,585
Đơn vị tiền : VNĐ
Xem
Xem biểu đồ biến động tỷ giá ngoại tệ
Cập nhật lúc 14:04, 27/07/2016
Loại Mua Bán
XBJ 3,500,000 3,600,000
XAU 3,639,000 3,649,000
Đơn vị tiền : VNĐ
Xem
Xem biểu đồ biến động giá vàng