Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Báo cáo tài chính
Quý 4 năm 2015
Giải trình Báo cáo tài chính riêng
Báo cáo tài chính hợp nhất
Giải trình Báo cáo tài chính hợp nhất
Báo cáo tài chính riêng
Quý 3 năm 2015
Giải trình Báo cáo tài chính riêng
Báo cáo tài chính riêng
Báo cáo tài chính hợp nhất
Giải trình Báo cáo tài chính hợp nhất
Quý 2 năm 2015
Báo cáo tài chính riêng bán niên soát xét
Báo cáo tài chính riêng
Báo cáo tài chính hợp nhất bán niên soát xét
Báo cáo tài chính hợp nhất
Quý 1 năm 2015
Báo cáo tài chính riêng
Báo cáo tài chính hợp nhất
Untitled 1
Cập nhật lúc 16:05, 24/06/2016
Ngoại tệ Mua TM Mua CK Bán CK
USD 22,280 22,300 22,360
AUD 16,341 16,370 16,593
CAD 17,011 17,079 17,230
CHF 22,623 22,750 23,047
Đơn vị tiền : VNĐ
Xem
Xem biểu đồ biến động tỷ giá ngoại tệ
Cập nhật lúc 16:05, 24/06/2016
Loại Mua Bán
XBJ 3,400,000 3,500,000
XAU 3,450,000 3,500,000
Đơn vị tiền : VNĐ
Xem
Xem biểu đồ biến động giá vàng