Báo cáo tài chính
Xem theo
Quý 4 năm 2014
Giải trình Báo cáo tài chính hợp nhất
Báo cáo tài chính hợp nhất
Giải trình Báo cáo tài chính riêng
Báo cáo tài chính riêng
Quý 3 năm 2014
Báo cáo tài chính hợp nhất
Báo cáo tài chính riêng
Quý 2 năm 2014
Báo cáo tài chính hợp nhất
Báo cáo tài chính riêng
Báo cáo tài chính hợp nhất giữa niên độ đã soát xét
Báo cáo tài chính riêng giữa niên độ đã soát xét
Quý 1 năm 2014
Báo cáo tài chính hợp nhất
Báo cáo tài chính riêng
Untitled 1
Untitled 1
Cập nhật lúc 07:30, 07/03/2015
Ngoại tệ Mua TM Mua CK Bán CK
USD 21,300 21,320 21,380
AUD 16,304 16,333 16,593
CAD 16,776 16,843 16,971
CHF 21,275 21,395 21,783
EUR 22,947 23,011 23,289
GBP 31,769 31,948 32,252
JPY 175.29 175.68 177.63
SGD 15,346 15,416 15,572
THB 626 677
Đơn vị tiền : VNĐ
Xem
Xem biểu đồ biến động giá ngoại tệ
Cập nhật lúc 07:30, 07/03/2015
Loại Mua Bán
XBJ 3,100,000 3,250,000
XAU 3,470,000 3,550,000
Đơn vị tiền : VNĐ
Xem
Xem biểu đồ biến động giá vàng
Ho tro truc tuyen
Báo cáo tài chính