Báo cáo tài chính
Xem theo
Quý 2 năm 2014
Báo cáo tài chính hợp nhất
Báo cáo tài chính riêng
Báo cáo tài chính hợp nhất giữa niên độ đã soát xét
Báo cáo tài chính riêng giữa niên độ đã soát xét
Quý 1 năm 2014
Báo cáo tài chính hợp nhất
Báo cáo tài chính riêng
Untitled 1
Untitled 1
Cập nhật lúc 13:48, 18/09/2014
Ngoại tệ Mua TM Mua CK Bán CK
USD 21,150 21,170 21,240
AUD 18,850 18,884 19,158
CAD 19,109 19,186 19,355
CHF 22,251 22,376 22,690
EUR 27,070 27,144 27,446
GBP 34,192 34,384 34,710
JPY 193.76 194.18 195.9
SGD 16,556 16,631 16,818
CNY 3,445 3,445 3,455
Đơn vị tiền : VNĐ
Xem
Xem biểu đồ biến động giá ngoại tệ
Cập nhật lúc 13:48, 18/09/2014
Loại Mua Bán
SJC 3.592.000, 3.596.000,
SBJ 3.592.000, 3.596.000,
Đơn vị tiền : VNĐ
Xem
Xem biểu đồ biến động giá vàng
Ho tro truc tuyen
Báo cáo tài chính