Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Báo cáo tài chính
Quý 2 năm 2015
Báo cáo tài chính riêng bán niên soát xét
Báo cáo tài chính riêng
Báo cáo tài chính hợp nhất bán niên soát xét
Báo cáo tài chính hợp nhất
Quý 1 năm 2015
Báo cáo tài chính riêng
Báo cáo tài chính hợp nhất
Untitled 1
Cập nhật lúc 15:16, 09/10/2015
Ngoại tệ Mua TM Mua CK Bán CK
USD 22,190 22,210 22,300
AUD 16,062 16,091 16,319
CAD 16,984 17,052 17,235
CHF 22,780 22,908 23,251
Đơn vị tiền : VNĐ
Xem
Xem biểu đồ biến động tỷ giá ngoại tệ
Cập nhật lúc 15:16, 09/10/2015
Loại Mua Bán
XBJ 2,950,000 3,100,000
XAU 3,380,000 3,390,000
Đơn vị tiền : VNĐ
Xem
Xem biểu đồ biến động giá vàng