Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Untitled 1
Cập nhật lúc 08:33, 01/06/2016
Ngoại tệ Mua TM Mua CK Bán CK
USD 22,350 22,370 22,440
AUD 16,178 16,207 16,437
CAD 17,011 17,079 17,238
CHF 22,285 22,410 22,708
Đơn vị tiền : VNĐ
Xem
Xem biểu đồ biến động tỷ giá ngoại tệ
Cập nhật lúc 08:33, 01/06/2016
Loại Mua Bán
XBJ 3,244,000 3,344,000
XAU 3,332,000 3,344,000
Đơn vị tiền : VNĐ
Xem
Xem biểu đồ biến động giá vàng