Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Untitled 1
Untitled 1
Cập nhật lúc 08:33, 26/05/2015
Ngoại tệ Mua TM Mua CK Bán CK
USD 21,790 21,810 21,870
AUD 16,929 16,959 17,189
CAD 17,571 17,641 17,813
CHF 22,793 22,922 23,240
Đơn vị tiền : VNĐ
Xem
Xem biểu đồ biến động tỷ giá ngoại tệ
Cập nhật lúc 08:33, 26/05/2015
Loại Mua Bán
XBJ 3,120,000 3,270,000
XAU 3,490,000 3,500,000
Đơn vị tiền : VNĐ
Xem
Xem biểu đồ biến động giá vàng