Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Hỏi đáp

 Error

Web Part Error: A Web Part or Web Form Control on this Page cannot be displayed or imported. The type VuThao.Sacombank.TienIch.HoiDap.HoiDap, VuThao.Sacombank.TienIch, Version=2.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=d08d740b2abb2910 could not be found or it is not registered as safe. Correlation ID: 61c8fe9c-fe75-60c1-52b2-bafe13122468.
Untitled 1
Untitled 1
Cập nhật lúc 09:04, 21/04/2015
Ngoại tệ Mua TM Mua CK Bán CK
USD 21,530 21,550 21,620
AUD 16,480 16,509 16,693
CAD 17,466 17,536 17,679
CHF 22,262 22,387 22,696
Đơn vị tiền : VNĐ
Xem
Xem biểu đồ biến động tỷ giá ngoại tệ
Cập nhật lúc 09:04, 21/04/2015
Loại Mua Bán
XBJ 3,200,000 3,050,000
XAU 3,508,000 3,498,000
Đơn vị tiền : VNĐ
Xem
Xem biểu đồ biến động giá vàng
Ho tro truc tuyen