Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Hỏi đáp
Untitled 1
Cập nhật lúc 16:40, 30/09/2016
Ngoại tệ Mua TM Mua CK Bán CK
USD 22,250 22,270 22,335
AUD 16,821 16,852 17,080
CAD 16,804 16,871 17,024
CHF 22,725 22,853 23,157
Đơn vị tiền : VNĐ
Xem
Xem biểu đồ biến động tỷ giá ngoại tệ
Cập nhật lúc 16:40, 30/09/2016
Loại Mua Bán
XBJ 3,500,000 3,600,000
XAU 3,610,000 3,620,000
Đơn vị tiền : VNĐ
Xem
Xem biểu đồ biến động giá vàng