Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Untitled 1
Untitled 1
Cập nhật lúc 10:27, 06/05/2015
Ngoại tệ Mua TM Mua CK Bán CK
USD 21,610 21,630 21,673
AUD 17,115 17,146 17,375
CAD 17,835 17,907 18,085
CHF 23,133 23,263 23,592
Đơn vị tiền : VNĐ
Xem
Xem biểu đồ biến động tỷ giá ngoại tệ
Cập nhật lúc 10:27, 06/05/2015
Loại Mua Bán
XBJ 3,050,000 3,150,000
XAU 3,490,000 3,512,000
Đơn vị tiền : VNĐ
Xem
Xem biểu đồ biến động giá vàng