Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Untitled 1
Cập nhật lúc 14:32, 30/11/2015
Ngoại tệ Mua TM Mua CK Bán CK
USD 22,455 22,475 22,545
AUD 16,037 16,066 16,300
CAD 16,670 16,737 16,894
CHF 21,557 21,679 21,963
Đơn vị tiền : VNĐ
Xem
Xem biểu đồ biến động tỷ giá ngoại tệ
Cập nhật lúc 14:32, 30/11/2015
Loại Mua Bán
XBJ 2,850,000 3,000,000
XAU 3,295,000 3,307,000
Đơn vị tiền : VNĐ
Xem
Xem biểu đồ biến động giá vàng