Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Untitled 1
Cập nhật lúc 08:50, 28/07/2015
Ngoại tệ Mua TM Mua CK Bán CK
USD 21,760 21,780 21,840
AUD 15,735 15,764 15,953
CAD 16,611 16,678 16,796
CHF 22,427 22,553 22,810
Đơn vị tiền : VNĐ
Xem
Xem biểu đồ biến động tỷ giá ngoại tệ
Cập nhật lúc 08:50, 28/07/2015
Loại Mua Bán
XBJ 2,850,000 3,000,000
XAU 3,294,000 3,304,000
Đơn vị tiền : VNĐ
Xem
Xem biểu đồ biến động giá vàng