Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Cơ cấu tổ chức
Untitled 1
Cập nhật lúc 08:20, 05/09/2015
Ngoại tệ Mua TM Mua CK Bán CK
USD 22,430 22,450 22,510
AUD 15,391 15,419 15,640
CAD 16,787 16,854 17,001
CHF 22,865 22,993 23,293
Đơn vị tiền : VNĐ
Xem
Xem biểu đồ biến động tỷ giá ngoại tệ
Cập nhật lúc 08:20, 05/09/2015
Loại Mua Bán
XBJ 2,900,000 3,050,000
XAU 3,392,000 3,415,000
Đơn vị tiền : VNĐ
Xem
Xem biểu đồ biến động giá vàng