Cơ cấu tổ chức
Hội đồng chủ tịch
Ban cố vấn cấp cao
Mô hình Tập đoàn Sacombank
Untitled 1
Untitled 1
Cập nhật lúc 08:33, 17/04/2014
Ngoại tệ Mua TM Mua CK Bán CK
USD 21,050 21,070 21,120
AUD 19,608 19,644 19,901
CAD 19,014 19,090 19,240
CHF 23,648 23,781 24,110
EUR 28,965 29,045 29,325
GBP 35,155 35,353 35,648
JPY 205.29 205.74 207.45
SGD 16,713 16,789 17,025
CNY 3,387 3,391
Đơn vị tiền : VNĐ
Xem
Xem biểu đồ biến động giá ngoại tệ
Cập nhật lúc 08:32, 17/04/2014
Loại Mua Bán
SJC 3,545,000 3,555,000
SBJ 3,545,000 3,555,000
Đơn vị tiền : VNĐ
Xem
Xem biểu đồ biến động giá vàng