Cơ cấu tổ chức
Hội đồng chủ tịch
Ban cố vấn cấp cao
Mô hình Tập đoàn Sacombank
Untitled 1
Untitled 1
Cập nhật lúc 08:37, 25/10/2014
Ngoại tệ Mua TM Mua CK Bán CK
USD 21,210 21,230 21,310
AUD 18,530 18,564 18,847
CAD 18,772 18,848 19,020
CHF 22,055 22,179 22,498
EUR 26,719 26,792 27,106
GBP 33,858 34,049 34,390
JPY 195.27 195.7 197.53
SGD 16,505 16,579 16,773
THB 599 733
Đơn vị tiền : VNĐ
Xem
Xem biểu đồ biến động giá ngoại tệ
Cập nhật lúc 08:37, 25/10/2014
Loại Mua Bán
XBJ 3,565,000 3,569,000
XAU 3,565,000 3,569,000
Đơn vị tiền : VNĐ
Xem
Xem biểu đồ biến động giá vàng