Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Untitled 1
Cập nhật lúc 15:01, 08/10/2015
Ngoại tệ Mua TM Mua CK Bán CK
USD 22,150 22,170 22,280
AUD 15,801 15,829 16,064
CAD 16,866 16,934 17,123
CHF 22,662 22,790 23,141
Đơn vị tiền : VNĐ
Xem
Xem biểu đồ biến động tỷ giá ngoại tệ
Cập nhật lúc 15:01, 08/10/2015
Loại Mua Bán
XBJ 2,970,000 3,120,000
XAU 3,373,000 3,383,000
Đơn vị tiền : VNĐ
Xem
Xem biểu đồ biến động giá vàng