Gửi cho bạn bè
In
Untitled 1
Untitled 1
Cập nhật lúc 13:03, 31/10/2014
Ngoại tệ Mua TM Mua CK Bán CK
USD 21,200 21,220 21,300
AUD 18,511 18,544 18,827
CAD 18,800 18,876 19,048
CHF 21,860 21,983 22,297
EUR 26,475 26,548 26,861
GBP 33,597 33,786 34,127
JPY 190.3 190.72 192.48
SGD 16,407 16,482 16,673
THB 623 675
Đơn vị tiền : VNĐ
Xem
Xem biểu đồ biến động giá ngoại tệ
Cập nhật lúc 13:03, 31/10/2014
Loại Mua Bán
XBJ 3,530,000 3,545,000
XAU 3,530,000 3,545,000
Đơn vị tiền : VNĐ
Xem
Xem biểu đồ biến động giá vàng
Đồng loạt điều chỉnh lãi suất theo hướng mới