Gửi cho bạn bè
In
Untitled 1
Untitled 1
Cập nhật lúc 08:19, 22/08/2014
Ngoại tệ Mua TM Mua CK Bán CK
USD 21,150 21,170 21,240
AUD 19,555 19,591 19,868
CAD 19,209 19,286 19,456
CHF 22,957 23,086 23,418
EUR 27,916 27,993 28,298
GBP 34,779 34,975 35,303
JPY 202.72 203.17 205.02
SGD 16,803 16,879 17,071
CNY 3,440 3,440 3,448
Đơn vị tiền : VNĐ
Xem
Xem biểu đồ biến động giá ngoại tệ
Cập nhật lúc 08:19, 22/08/2014
Loại Mua Bán
SJC 3.640.000, 3.644.000,
SBJ 3.640.000, 3.644.000,
Đơn vị tiền : VNĐ
Xem
Xem biểu đồ biến động giá vàng
Đồng loạt điều chỉnh lãi suất theo hướng mới