Gửi cho bạn bè
In
Untitled 1
Untitled 1
Cập nhật lúc 11:08, 01/10/2014
Ngoại tệ Mua TM Mua CK Bán CK
USD 21,160 21,180 21,260
AUD 18,228 18,261 18,551
CAD 18,754 18,829 19,011
CHF 21,897 22,020 22,346
EUR 26,521 26,594 26,919
GBP 33,971 34,162 34,520
JPY 191.51 191.93 195.8
SGD 16,435 16,509 16,710
CNY 3,444 3,444 3,454
Đơn vị tiền : VNĐ
Xem
Xem biểu đồ biến động giá ngoại tệ
Cập nhật lúc 11:08, 01/10/2014
Loại Mua Bán
SJC 3.559.000, 3.563.000,
SBJ 3.559.000, 3.563.000,
Đơn vị tiền : VNĐ
Xem
Xem biểu đồ biến động giá vàng
Bản tin Kinh tế - Tài chính ngày 29/5/2013