Gửi cho bạn bè
In
Untitled 1
Untitled 1
Cập nhật lúc 15:59, 21/11/2014
Ngoại tệ Mua TM Mua CK Bán CK
USD 21,300 21,320 21,400
AUD 18,213 18,246 18,528
CAD 18,704 18,779 18,950
CHF 21,865 21,988 22,301
EUR 26,415 26,488 26,801
GBP 33,067 33,253 33,592
JPY 179.93 180.33 181.93
SGD 16,269 16,342 16,530
THB 621 673
Đơn vị tiền : VNĐ
Xem
Xem biểu đồ biến động giá ngoại tệ
Cập nhật lúc 15:59, 21/11/2014
Loại Mua Bán
XBJ 3,530,000 3,540,000
XAU 3,530,000 3,540,000
Đơn vị tiền : VNĐ
Xem
Xem biểu đồ biến động giá vàng
Bản tin Kinh tế - Tài chính ngày 29/5/2013