Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Untitled 1
Untitled 1
Cập nhật lúc 13:25, 06/05/2015
Ngoại tệ Mua TM Mua CK Bán CK
USD 21,610 21,630 21,673
AUD 17,109 17,140 17,369
CAD 17,833 17,904 18,082
CHF 23,123 23,253 23,582
Đơn vị tiền : VNĐ
Xem
Xem biểu đồ biến động tỷ giá ngoại tệ
Cập nhật lúc 13:25, 06/05/2015
Loại Mua Bán
XBJ 3,050,000 3,150,000
XAU 3,497,000 3,507,000
Đơn vị tiền : VNĐ
Xem
Xem biểu đồ biến động giá vàng