Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Untitled 1
Cập nhật lúc 08:29, 31/08/2016
Ngoại tệ Mua TM Mua CK Bán CK
USD 22,250 22,270 22,335
AUD 16,624 16,654 16,881
CAD 16,891 16,959 17,112
CHF 22,423 22,550 22,847
Đơn vị tiền : VNĐ
Xem
Xem biểu đồ biến động tỷ giá ngoại tệ
Cập nhật lúc 08:29, 31/08/2016
Loại Mua Bán
XBJ 3,470,000 3,570,000
XAU 3,630,000 3,640,000
Đơn vị tiền : VNĐ
Xem
Xem biểu đồ biến động giá vàng