Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Untitled 1
Cập nhật lúc 14:19, 28/07/2016
Ngoại tệ Mua TM Mua CK Bán CK
USD 22,250 22,270 22,330
AUD 16,672 16,703 16,926
CAD 16,852 16,920 17,069
CHF 22,389 22,515 22,807
Đơn vị tiền : VNĐ
Xem
Xem biểu đồ biến động tỷ giá ngoại tệ
Cập nhật lúc 14:19, 28/07/2016
Loại Mua Bán
XBJ 3,550,000 3,650,000
XAU 3,658,000 3,668,000
Đơn vị tiền : VNĐ
Xem
Xem biểu đồ biến động giá vàng