Gửi cho bạn bè
In
Untitled 1
Untitled 1
Cập nhật lúc 09:45, 23/07/2014
Ngoại tệ Mua TM Mua CK Bán CK
USD 21,160 21,180 21,260
AUD 19,837 19,873 20,180
CAD 19,600 19,679 19,882
CHF 23,206 23,336 23,708
EUR 28,328 28,407 28,754
GBP 35,840 36,042 36,425
JPY 206.72 208.18 210.4
SGD 16,949 17,026 17,245
CNY 3,422 3,422 3,426
Đơn vị tiền : VNĐ
Xem
Xem biểu đồ biến động giá ngoại tệ
Cập nhật lúc 09:45, 23/07/2014
Loại Mua Bán
SJC 3,670,000 3,675,000
SBJ 3,670,000 3,675,000
Đơn vị tiền : VNĐ
Xem
Xem biểu đồ biến động giá vàng
Cho vay mua nhà đất: Ngân hàng có quá tay?