Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Gửi cho bạn bè
In
Untitled 1
Untitled 1
Cập nhật lúc 11:05, 02/07/2015
Ngoại tệ Mua TM Mua CK Bán CK
USD 21,760 21,780 21,840
AUD 16,564 16,594 16,780
CAD 17,196 17,265 17,387
CHF 22,776 22,904 23,163
Đơn vị tiền : VNĐ
Xem
Xem biểu đồ biến động tỷ giá ngoại tệ
Cập nhật lúc 11:05, 02/07/2015
Loại Mua Bán
XBJ 3,000,000 3,150,000
XAU 3,428,000 3,438,000
Đơn vị tiền : VNĐ
Xem
Xem biểu đồ biến động giá vàng