Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Untitled 1
Cập nhật lúc 08:30, 28/09/2016
Ngoại tệ Mua TM Mua CK Bán CK
USD 22,260 22,280 22,345
AUD 16,962 16,993 17,221
CAD 16,735 16,802 16,954
CHF 22,705 22,833 23,136
Đơn vị tiền : VNĐ
Xem
Xem biểu đồ biến động tỷ giá ngoại tệ
Cập nhật lúc 08:30, 28/09/2016
Loại Mua Bán
XBJ 3,500,000 3,600,000
XAU 3,603,000 3,613,000
Đơn vị tiền : VNĐ
Xem
Xem biểu đồ biến động giá vàng