Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Untitled 1
Cập nhật lúc 08:26, 26/08/2016
Ngoại tệ Mua TM Mua CK Bán CK
USD 22,250 22,270 22,335
AUD 16,868 16,898 17,126
CAD 17,127 17,196 17,353
CHF 22,793 22,921 23,227
Đơn vị tiền : VNĐ
Xem
Xem biểu đồ biến động tỷ giá ngoại tệ
Cập nhật lúc 08:26, 26/08/2016
Loại Mua Bán
XBJ 3,500,000 3,600,000
XAU 3,640,000 3,650,000
Đơn vị tiền : VNĐ
Xem
Xem biểu đồ biến động giá vàng