Gửi cho bạn bè
In
Untitled 1
Untitled 1
Cập nhật lúc 11:20, 17/12/2014
Ngoại tệ Mua TM Mua CK Bán CK
USD 21,350 21,370 21,405
AUD 17,284 17,316 17,570
CAD 18,246 18,319 18,457
CHF 21,993 22,116 22,400
EUR 26,521 26,595 26,871
GBP 33,313 33,500 33,793
JPY 181.36 181.76 183.74
SGD 16,243 16,317 16,481
THB 619 669
Đơn vị tiền : VNĐ
Xem
Xem biểu đồ biến động giá ngoại tệ
Cập nhật lúc 11:20, 17/12/2014
Loại Mua Bán
XBJ 3,511,000 3,521,000
XAU 3,511,000 3,521,000
Đơn vị tiền : VNĐ
Xem
Xem biểu đồ biến động giá vàng
Chủ động đối phó rủi ro lãi suất, tỷ giá