Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Untitled 1
Cập nhật lúc 09:19, 29/08/2016
Ngoại tệ Mua TM Mua CK Bán CK
USD 22,260 22,280 22,345
AUD 16,675 16,706 16,933
CAD 17,008 17,077 17,232
CHF 22,550 22,677 22,977
Đơn vị tiền : VNĐ
Xem
Xem biểu đồ biến động tỷ giá ngoại tệ
Cập nhật lúc 09:19, 29/08/2016
Loại Mua Bán
XBJ 3,500,000 3,600,000
XAU 3,637,000 3,647,000
Đơn vị tiền : VNĐ
Xem
Xem biểu đồ biến động giá vàng