Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Untitled 1
Cập nhật lúc 10:53, 28/06/2016
Ngoại tệ Mua TM Mua CK Bán CK
USD 22,250 22,270 22,340
AUD 16,348 16,377 16,608
CAD 17,002 17,070 17,230
CHF 22,528 22,655 22,960
Đơn vị tiền : VNĐ
Xem
Xem biểu đồ biến động tỷ giá ngoại tệ
Cập nhật lúc 10:53, 28/06/2016
Loại Mua Bán
XBJ 3,408,000 3,508,000
XAU 3,496,000 3,508,000
Đơn vị tiền : VNĐ
Xem
Xem biểu đồ biến động giá vàng