Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Untitled 1
Cập nhật lúc 09:12, 27/09/2016
Ngoại tệ Mua TM Mua CK Bán CK
USD 22,260 22,280 22,345
AUD 16,909 16,939 17,168
CAD 16,759 16,827 16,978
CHF 22,735 22,863 23,167
Đơn vị tiền : VNĐ
Xem
Xem biểu đồ biến động tỷ giá ngoại tệ
Cập nhật lúc 09:12, 27/09/2016
Loại Mua Bán
XBJ 3,500,000 3,600,000
XAU 3,616,000 3,626,000
Đơn vị tiền : VNĐ
Xem
Xem biểu đồ biến động giá vàng