Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Untitled 1
Untitled 1
Cập nhật lúc 08:33, 27/05/2015
Ngoại tệ Mua TM Mua CK Bán CK
USD 21,760 21,780 21,840
AUD 16,716 16,747 16,975
CAD 17,388 17,458 17,627
CHF 22,596 22,723 23,036
Đơn vị tiền : VNĐ
Xem
Xem biểu đồ biến động tỷ giá ngoại tệ
Cập nhật lúc 08:33, 27/05/2015
Loại Mua Bán
XBJ 3,100,000 3,250,000
XAU 3,482,000 3,492,000
Đơn vị tiền : VNĐ
Xem
Xem biểu đồ biến động giá vàng