Gửi cho bạn bè
In
Untitled 1
Untitled 1
Cập nhật lúc 08:47, 02/04/2015
Ngoại tệ Mua TM Mua CK Bán CK
USD 21,530 21,550 21,610
AUD 16,273 16,303 16,478
CAD 16,977 17,045 17,174
CHF 22,051 22,175 22,468
EUR 23,038 23,102 23,339
GBP 31,688 31,866 32,128
JPY 179.16 179.55 181.26
SGD 15,682 15,753 15,913
THB 635 687
Đơn vị tiền : VNĐ
Xem
Xem biểu đồ biến động giá ngoại tệ
Cập nhật lúc 08:47, 02/04/2015
Loại Mua Bán
XBJ 3,000,000 3,200,000
XAU 3,520,000 3,530,000
Đơn vị tiền : VNĐ
Xem
Xem biểu đồ biến động giá vàng
Cổ phiếu ngân hàng: Có hết thời?