Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Untitled 1
Cập nhật lúc 10:19, 27/07/2016
Ngoại tệ Mua TM Mua CK Bán CK
USD 22,250 22,270 22,330
AUD 16,521 16,551 16,774
CAD 16,774 16,842 16,990
CHF 22,219 22,344 22,631
Đơn vị tiền : VNĐ
Xem
Xem biểu đồ biến động tỷ giá ngoại tệ
Cập nhật lúc 10:19, 27/07/2016
Loại Mua Bán
XBJ 3,500,000 3,600,000
XAU 3,636,000 3,646,000
Đơn vị tiền : VNĐ
Xem
Xem biểu đồ biến động giá vàng