Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Untitled 1
Cập nhật lúc 15:42, 27/08/2015
Ngoại tệ Mua TM Mua CK Bán CK
USD 22,400 22,420 22,520
AUD 15,872 15,900 16,151
CAD 16,823 16,890 17,068
CHF 23,267 23,398 23,750
Đơn vị tiền : VNĐ
Xem
Xem biểu đồ biến động tỷ giá ngoại tệ
Cập nhật lúc 15:42, 27/08/2015
Loại Mua Bán
XBJ 2,900,000 3,050,000
XAU 3,390,000 3,410,000
Đơn vị tiền : VNĐ
Xem
Xem biểu đồ biến động giá vàng