Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Untitled 1
Untitled 1
Cập nhật lúc 15:51, 07/07/2015
Ngoại tệ Mua TM Mua CK Bán CK
USD 21,760 21,780 21,840
AUD 16,088 16,117 16,302
CAD 17,036 17,105 17,225
CHF 22,757 22,885 23,143
Đơn vị tiền : VNĐ
Xem
Xem biểu đồ biến động tỷ giá ngoại tệ
Cập nhật lúc 15:51, 07/07/2015
Loại Mua Bán
XBJ 3,000,000 3,150,000
XAU 3,420,000 3,430,000
Đơn vị tiền : VNĐ
Xem
Xem biểu đồ biến động giá vàng