Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Untitled 1
Cập nhật lúc 08:40, 29/09/2016
Ngoại tệ Mua TM Mua CK Bán CK
USD 22,255 22,275 22,340
AUD 17,039 17,069 17,298
CAD 16,946 17,014 17,169
CHF 22,714 22,841 23,145
Đơn vị tiền : VNĐ
Xem
Xem biểu đồ biến động tỷ giá ngoại tệ
Cập nhật lúc 08:40, 29/09/2016
Loại Mua Bán
XBJ 3,520,000 3,612,000
XAU 3,602,000 3,612,000
Đơn vị tiền : VNĐ
Xem
Xem biểu đồ biến động giá vàng