Gửi cho bạn bè
In
Untitled 1
Untitled 1
Cập nhật lúc 14:02, 27/02/2015
Ngoại tệ Mua TM Mua CK Bán CK
USD 21,310 21,330 21,390
AUD 16,526 16,556 16,808
CAD 16,966 17,034 17,156
CHF 22,084 22,208 22,734
EUR 23,731 23,796 24,066
GBP 32,635 32,819 33,110
JPY 177.75 178.15 180.07
SGD 15,584 15,654 15,807
THB 630 693
Đơn vị tiền : VNĐ
Xem
Xem biểu đồ biến động giá ngoại tệ
Cập nhật lúc 14:02, 27/02/2015
Loại Mua Bán
XBJ 3,050,000 3,200,000
XAU 3,552,000 3,562,000
Đơn vị tiền : VNĐ
Xem
Xem biểu đồ biến động giá vàng
Giá vàng đợi xu hướng, USD lên gần 20.200 đồng