Gửi cho bạn bè
In
Untitled 1
Untitled 1
Cập nhật lúc 15:06, 27/08/2014
Ngoại tệ Mua TM Mua CK Bán CK
USD 21,160 21,180 21,240
AUD 19,611 19,647 19,915
CAD 19,272 19,350 19,511
CHF 22,848 22,977 23,295
EUR 27,731 27,807 28,098
GBP 34,789 34,985 35,297
JPY 202.72 203.17 204.92
SGD 16,830 16,906 17,090
CNY 3,442 3,442 3,452
Đơn vị tiền : VNĐ
Xem
Xem biểu đồ biến động giá ngoại tệ
Cập nhật lúc 08:34, 27/08/2014
Loại Mua Bán
SJC 3.639.000, 3.643.000,
SBJ 3.639.000, 3.643.000,
Đơn vị tiền : VNĐ
Xem
Xem biểu đồ biến động giá vàng
Giảm lãi suất cho vay