Gửi cho bạn bè
In
Untitled 1
Untitled 1
Cập nhật lúc 08:54, 26/01/2015
Ngoại tệ Mua TM Mua CK Bán CK
USD 21,300 21,320 21,380
AUD 16,685 16,715 16,976
CAD 17,022 17,090 17,221
CHF 23,888 24,023 24,646
EUR 23,651 23,716 23,997
GBP 31,701 31,880 32,183
JPY 179.88 180.28 182.33
SGD 15,726 15,797 15,960
THB 626 689
Đơn vị tiền : VNĐ
Xem
Xem biểu đồ biến động giá ngoại tệ
Cập nhật lúc 08:54, 26/01/2015
Loại Mua Bán
XBJ 3,280,000 3,400,000
XAU 3,560,000 3,570,000
Đơn vị tiền : VNĐ
Xem
Xem biểu đồ biến động giá vàng
Giảm lãi suất cho vay