Gửi cho bạn bè
In
Untitled 1
Untitled 1
Cập nhật lúc 08:02, 24/04/2014
Ngoại tệ Mua TM Mua CK Bán CK
USD 21,060 21,080 21,130
AUD 19,449 19,484 19,742
CAD 18,978 19,055 19,204
CHF 23,587 23,720 24,047
EUR 28,937 29,017 29,297
GBP 35,076 35,273 35,568
JPY 203.53 204.98 206.67
SGD 16,640 16,716 16,889
CNY 3,384 3,388
Đơn vị tiền : VNĐ
Xem
Xem biểu đồ biến động giá ngoại tệ
Cập nhật lúc 08:02, 24/04/2014
Loại Mua Bán
SJC 3,534,000 3,538,000
SBJ 3,534,000 3,538,000
Đơn vị tiền : VNĐ
Xem
Xem biểu đồ biến động giá vàng
Giảm lãi suất cho vay