Gửi cho bạn bè
In
Untitled 1
Untitled 1
Cập nhật lúc 10:37, 18/12/2014
Ngoại tệ Mua TM Mua CK Bán CK
USD 21,350 21,370 21,405
AUD 17,287 17,318 17,573
CAD 18,252 18,325 18,463
CHF 21,743 21,865 22,143
EUR 26,219 26,291 26,567
GBP 33,036 33,222 33,514
JPY 179.22 179.62 181.56
SGD 16,155 16,228 16,390
THB 621 671
Đơn vị tiền : VNĐ
Xem
Xem biểu đồ biến động giá ngoại tệ
Cập nhật lúc 10:37, 18/12/2014
Loại Mua Bán
XBJ 3,518,000 3,528,000
XAU 3,518,000 3,528,000
Đơn vị tiền : VNĐ
Xem
Xem biểu đồ biến động giá vàng
Hạ lãi suất cho vay: Ngân hàng rất khó giảm sâu