Gửi cho bạn bè
In
Untitled 1
Untitled 1
Cập nhật lúc 09:32, 21/08/2014
Ngoại tệ Mua TM Mua CK Bán CK
USD 21,150 21,170 21,240
AUD 19,454 19,489 19,766
CAD 19,144 19,221 19,390
CHF 22,899 23,028 23,359
EUR 27,865 27,942 28,247
GBP 34,800 34,996 35,324
JPY 202.74 203.19 205.04
SGD 16,767 16,843 17,034
CNY 3,444 3,444 3,450
Đơn vị tiền : VNĐ
Xem
Xem biểu đồ biến động giá ngoại tệ
Cập nhật lúc 09:32, 21/08/2014
Loại Mua Bán
SJC 3.649.000, 3.653.000,
SBJ 3.649.000, 3.653.000,
Đơn vị tiền : VNĐ
Xem
Xem biểu đồ biến động giá vàng
Hạ lãi suất cho vay: Ngân hàng rất khó giảm sâu