Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Untitled 1
Cập nhật lúc 10:21, 26/09/2016
Ngoại tệ Mua TM Mua CK Bán CK
USD 22,260 22,280 22,340
AUD 16,831 16,862 17,086
CAD 16,796 16,863 17,012
CHF 22,721 22,849 23,148
Đơn vị tiền : VNĐ
Xem
Xem biểu đồ biến động tỷ giá ngoại tệ
Cập nhật lúc 10:21, 26/09/2016
Loại Mua Bán
XBJ 3,500,000 3,600,000
XAU 3,618,000 3,628,000
Đơn vị tiền : VNĐ
Xem
Xem biểu đồ biến động giá vàng