Gửi cho bạn bè
In
Untitled 1
Untitled 1
Cập nhật lúc 09:13, 20/11/2014
Ngoại tệ Mua TM Mua CK Bán CK
USD 21,310 21,330 21,410
AUD 18,206 18,239 18,522
CAD 18,659 18,734 18,903
CHF 22,016 22,140 22,456
EUR 26,557 26,631 26,944
GBP 33,122 33,309 33,648
JPY 179.66 180.06 181.66
SGD 16,246 16,320 16,507
THB 620 672
Đơn vị tiền : VNĐ
Xem
Xem biểu đồ biến động giá ngoại tệ
Cập nhật lúc 09:13, 20/11/2014
Loại Mua Bán
XBJ 3,523,000 3,533,000
XAU 3,523,000 3,533,000
Đơn vị tiền : VNĐ
Xem
Xem biểu đồ biến động giá vàng
Kết quả cuộc thi dự đoán và viết bài cảm nhận "Áo hoa 8 Tháng 3"