Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Untitled 1
Cập nhật lúc 10:22, 24/11/2015
Ngoại tệ Mua TM Mua CK Bán CK
USD 22,430 22,450 22,530
AUD 16,034 16,063 16,278
CAD 16,698 16,765 16,926
CHF 21,807 21,930 22,226
Đơn vị tiền : VNĐ
Xem
Xem biểu đồ biến động tỷ giá ngoại tệ
Cập nhật lúc 10:22, 24/11/2015
Loại Mua Bán
XBJ 2,900,000 3,050,000
XAU 3,314,000 3,324,000
Đơn vị tiền : VNĐ
Xem
Xem biểu đồ biến động giá vàng