Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Untitled 1
Untitled 1
Cập nhật lúc 14:14, 04/08/2015
Ngoại tệ Mua TM Mua CK Bán CK
USD 21,760 21,780 21,840
AUD 15,946 15,975 16,164
CAD 16,478 16,544 16,660
CHF 22,284 22,410 22,663
Đơn vị tiền : VNĐ
Xem
Xem biểu đồ biến động tỷ giá ngoại tệ
Cập nhật lúc 14:14, 04/08/2015
Loại Mua Bán
XBJ 2,850,000 3,000,000
XAU 3,283,000 3,293,000
Đơn vị tiền : VNĐ
Xem
Xem biểu đồ biến động giá vàng