Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Untitled 1
Cập nhật lúc 11:04, 24/05/2016
Ngoại tệ Mua TM Mua CK Bán CK
USD 22,260 22,280 22,350
AUD 15,908 15,937 16,166
CAD 16,815 16,883 17,039
CHF 22,249 22,374 22,672
Đơn vị tiền : VNĐ
Xem
Xem biểu đồ biến động tỷ giá ngoại tệ
Cập nhật lúc 11:04, 24/05/2016
Loại Mua Bán
XBJ 3,277,000 3,377,000
XAU 3,367,000 3,377,000
Đơn vị tiền : VNĐ
Xem
Xem biểu đồ biến động giá vàng