Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Untitled 1
Cập nhật lúc 08:02, 29/08/2015
Ngoại tệ Mua TM Mua CK Bán CK
USD 22,420 22,440 22,520
AUD 15,952 15,981 16,218
CAD 16,858 16,926 17,090
CHF 23,021 23,151 23,476
Đơn vị tiền : VNĐ
Xem
Xem biểu đồ biến động tỷ giá ngoại tệ
Cập nhật lúc 08:02, 29/08/2015
Loại Mua Bán
XBJ 2,900,000 3,050,000
XAU 3,390,000 3,440,000
Đơn vị tiền : VNĐ
Xem
Xem biểu đồ biến động giá vàng