Gửi cho bạn bè
In
Untitled 1
Untitled 1
Cập nhật lúc 13:25, 24/10/2014
Ngoại tệ Mua TM Mua CK Bán CK
USD 21,210 21,230 21,310
AUD 18,467 18,500 18,783
CAD 18,797 18,873 19,045
CHF 22,034 22,158 22,477
EUR 26,697 26,771 27,085
GBP 33,748 33,938 34,279
JPY 195.67 196.1 197.94
SGD 16,498 16,573 16,766
THB 599 733
Đơn vị tiền : VNĐ
Xem
Xem biểu đồ biến động giá ngoại tệ
Cập nhật lúc 13:25, 24/10/2014
Loại Mua Bán
XBJ 3,565,000 3,575,000
XAU 3,565,000 3,575,000
Đơn vị tiền : VNĐ
Xem
Xem biểu đồ biến động giá vàng
Không có ngân hàng nào bị buộc sáp nhập