Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Untitled 1
Untitled 1
Cập nhật lúc 14:06, 29/07/2015
Ngoại tệ Mua TM Mua CK Bán CK
USD 21,760 21,780 21,840
AUD 15,840 15,868 16,057
CAD 16,720 16,787 16,907
CHF 22,383 22,509 22,765
Đơn vị tiền : VNĐ
Xem
Xem biểu đồ biến động tỷ giá ngoại tệ
Cập nhật lúc 14:06, 29/07/2015
Loại Mua Bán
XBJ 2,850,000 3,000,000
XAU 3,295,000 3,305,000
Đơn vị tiền : VNĐ
Xem
Xem biểu đồ biến động giá vàng