Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Untitled 1
Cập nhật lúc 16:05, 24/06/2016
Ngoại tệ Mua TM Mua CK Bán CK
USD 22,280 22,300 22,360
AUD 16,341 16,370 16,593
CAD 17,011 17,079 17,230
CHF 22,623 22,750 23,047
Đơn vị tiền : VNĐ
Xem
Xem biểu đồ biến động tỷ giá ngoại tệ
Cập nhật lúc 16:05, 24/06/2016
Loại Mua Bán
XBJ 3,400,000 3,500,000
XAU 3,450,000 3,500,000
Đơn vị tiền : VNĐ
Xem
Xem biểu đồ biến động giá vàng