Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Untitled 1
Untitled 1
Cập nhật lúc 09:58, 30/06/2015
Ngoại tệ Mua TM Mua CK Bán CK
USD 21,765 21,785 21,845
AUD 16,609 16,639 16,825
CAD 17,433 17,503 17,628
CHF 23,253 23,384 23,653
Đơn vị tiền : VNĐ
Xem
Xem biểu đồ biến động tỷ giá ngoại tệ
Cập nhật lúc 09:58, 30/06/2015
Loại Mua Bán
XBJ 3,000,000 3,150,000
XAU 3,437,000 3,447,000
Đơn vị tiền : VNĐ
Xem
Xem biểu đồ biến động giá vàng