Gửi cho bạn bè
In
Untitled 1
Untitled 1
Cập nhật lúc 09:35, 17/09/2014
Ngoại tệ Mua TM Mua CK Bán CK
USD 21,150 21,170 21,230
AUD 19,067 19,102 19,377
CAD 19,153 19,230 19,399
CHF 22,438 22,564 22,883
EUR 27,243 27,318 27,620
GBP 34,135 34,327 34,653
JPY 196.53 196.97 198.73
SGD 16,636 16,711 16,900
CNY 3,445 3,445 3,455
Đơn vị tiền : VNĐ
Xem
Xem biểu đồ biến động giá ngoại tệ
Cập nhật lúc 09:29, 17/09/2014
Loại Mua Bán
SJC 3.605.000 3.615.000
SBJ 3.605.000 3.615.000
Đơn vị tiền : VNĐ
Xem
Xem biểu đồ biến động giá vàng
NGÂN HÀNG LÀM ĐƯỜNG CAO TỐC