Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Untitled 1
Cập nhật lúc 08:52, 04/05/2016
Ngoại tệ Mua TM Mua CK Bán CK
USD 22,240 22,260 22,330
AUD 16,545 16,575 16,806
CAD 17,370 17,440 17,605
CHF 23,055 23,185 23,503
Đơn vị tiền : VNĐ
Xem
Xem biểu đồ biến động tỷ giá ngoại tệ
Cập nhật lúc 08:52, 04/05/2016
Loại Mua Bán
XBJ 3,307,000 3,407,000
XAU 3,387,000 3,407,000
Đơn vị tiền : VNĐ
Xem
Xem biểu đồ biến động giá vàng