Gửi cho bạn bè
In
Untitled 1
Untitled 1
Cập nhật lúc 09:06, 20/10/2014
Ngoại tệ Mua TM Mua CK Bán CK
USD 21,200 21,220 21,300
AUD 18,492 18,525 18,808
CAD 18,710 18,785 18,957
CHF 22,174 22,299 22,621
EUR 26,896 26,971 27,285
GBP 33,859 34,050 34,391
JPY 196.91 197.34 199.2
SGD 16,532 16,607 16,801
CNY 3,465 3,465 3,475
Đơn vị tiền : VNĐ
Xem
Xem biểu đồ biến động giá ngoại tệ
Cập nhật lúc 08:25, 18/10/2014
Loại Mua Bán
SJC 3.580.000, 3.584.000,
SBJ 3.580.000, 3.584.000,
Đơn vị tiền : VNĐ
Xem
Xem biểu đồ biến động giá vàng
Ngân hàng liên kết với các công ty bảo hiểm để cùng phát triển