Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Untitled 1
Cập nhật lúc 13:42, 24/08/2016
Ngoại tệ Mua TM Mua CK Bán CK
USD 22,250 22,270 22,330
AUD 16,784 16,814 17,038
CAD 17,082 17,151 17,303
CHF 22,858 22,987 23,290
Đơn vị tiền : VNĐ
Xem
Xem biểu đồ biến động tỷ giá ngoại tệ
Cập nhật lúc 13:42, 24/08/2016
Loại Mua Bán
XBJ 3,540,000 3,640,000
XAU 3,648,000 3,658,000
Đơn vị tiền : VNĐ
Xem
Xem biểu đồ biến động giá vàng