Gửi cho bạn bè
In
Untitled 1
Untitled 1
Cập nhật lúc 09:35, 02/03/2015
Ngoại tệ Mua TM Mua CK Bán CK
USD 21,300 21,320 21,390
AUD 16,470 16,500 16,753
CAD 16,956 17,024 17,146
CHF 21,970 22,093 22,494
EUR 23,680 23,745 24,015
GBP 32,578 32,761 33,052
JPY 176.91 177.3 179.21
SGD 15,519 15,589 15,741
THB 630 693
Đơn vị tiền : VNĐ
Xem
Xem biểu đồ biến động giá ngoại tệ
Cập nhật lúc 09:35, 02/03/2015
Loại Mua Bán
XBJ 3,100,000 3,250,000
XAU 3,550,000 3,560,000
Đơn vị tiền : VNĐ
Xem
Xem biểu đồ biến động giá vàng
Ngân hàng trước cơ hội kiều hối tăng