Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Untitled 1
Cập nhật lúc 08:56, 13/10/2015
Ngoại tệ Mua TM Mua CK Bán CK
USD 22,330 22,350 22,450
AUD 16,268 16,298 16,528
CAD 17,034 17,103 17,285
CHF 22,929 23,058 23,402
Đơn vị tiền : VNĐ
Xem
Xem biểu đồ biến động tỷ giá ngoại tệ
Cập nhật lúc 08:56, 13/10/2015
Loại Mua Bán
XBJ 2,980,000 3,130,000
XAU 3,387,000 3,397,000
Đơn vị tiền : VNĐ
Xem
Xem biểu đồ biến động giá vàng