Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Untitled 1
Cập nhật lúc 13:50, 24/05/2016
Ngoại tệ Mua TM Mua CK Bán CK
USD 22,280 22,300 22,360
AUD 15,867 15,895 16,117
CAD 16,810 16,877 17,026
CHF 22,289 22,414 22,703
Đơn vị tiền : VNĐ
Xem
Xem biểu đồ biến động tỷ giá ngoại tệ
Cập nhật lúc 13:50, 24/05/2016
Loại Mua Bán
XBJ 3,272,000 3,372,000
XAU 3,362,000 3,372,000
Đơn vị tiền : VNĐ
Xem
Xem biểu đồ biến động giá vàng