Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Untitled 1
Untitled 1
Cập nhật lúc 09:30, 03/07/2015
Ngoại tệ Mua TM Mua CK Bán CK
USD 21,760 21,780 21,840
AUD 16,421 16,450 16,636
CAD 17,231 17,300 17,423
CHF 22,860 22,989 23,249
Đơn vị tiền : VNĐ
Xem
Xem biểu đồ biến động tỷ giá ngoại tệ
Cập nhật lúc 09:30, 03/07/2015
Loại Mua Bán
XBJ 3,000,000 3,150,000
XAU 3,427,000 3,437,000
Đơn vị tiền : VNĐ
Xem
Xem biểu đồ biến động giá vàng