Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Untitled 1
Cập nhật lúc 11:06, 01/09/2016
Ngoại tệ Mua TM Mua CK Bán CK
USD 22,250 22,270 22,335
AUD 16,668 16,698 16,925
CAD 16,880 16,948 17,102
CHF 22,417 22,543 22,840
Đơn vị tiền : VNĐ
Xem
Xem biểu đồ biến động tỷ giá ngoại tệ
Cập nhật lúc 11:06, 01/09/2016
Loại Mua Bán
XBJ 3,450,000 3,550,000
XAU 3,614,000 3,624,000
Đơn vị tiền : VNĐ
Xem
Xem biểu đồ biến động giá vàng