Gửi cho bạn bè
In
Untitled 1
Untitled 1
Cập nhật lúc 08:32, 13/09/2014
Ngoại tệ Mua TM Mua CK Bán CK
USD 21,150 21,170 21,240
AUD 18,989 19,023 19,299
CAD 18,965 19,041 19,208
CHF 22,424 22,550 22,868
EUR 27,255 27,330 27,633
GBP 34,139 34,331 34,657
JPY 196.22 196.66 201.41
SGD 16,614 16,689 16,877
CNY 3,449 3,449 3,458
Đơn vị tiền : VNĐ
Xem
Xem biểu đồ biến động giá ngoại tệ
Cập nhật lúc 08:32, 13/09/2014
Loại Mua Bán
SJC 3.586.000, 3.590.000,
SBJ 3.586.000, 3.590.000,
Đơn vị tiền : VNĐ
Xem
Xem biểu đồ biến động giá vàng
Nhu cầu vay tiền mua nhà tăng cao