Gửi cho bạn bè
In
Untitled 1
Untitled 1
Cập nhật lúc 08:04, 27/11/2014
Ngoại tệ Mua TM Mua CK Bán CK
USD 21,370 21,390 21,400
AUD 18,091 18,124 18,398
CAD 18,859 18,935 19,099
CHF 21,989 22,113 22,417
EUR 26,541 26,614 26,916
GBP 33,444 33,632 33,957
JPY 180.73 181.13 182.65
SGD 16,319 16,393 16,574
THB 623 674
Đơn vị tiền : VNĐ
Xem
Xem biểu đồ biến động giá ngoại tệ
Cập nhật lúc 08:04, 27/11/2014
Loại Mua Bán
XBJ 3,515,000 3,545,000
XAU 3,515,000 3,545,000
Đơn vị tiền : VNĐ
Xem
Xem biểu đồ biến động giá vàng
Nhu cầu vay tiền mua nhà tăng cao