Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Untitled 1
Cập nhật lúc 08:30, 01/12/2015
Ngoại tệ Mua TM Mua CK Bán CK
USD 22,455 22,475 22,545
AUD 16,195 16,225 16,456
CAD 16,732 16,799 16,952
CHF 21,623 21,744 22,025
Đơn vị tiền : VNĐ
Xem
Xem biểu đồ biến động tỷ giá ngoại tệ
Cập nhật lúc 08:30, 01/12/2015
Loại Mua Bán
XBJ 2,850,000 3,000,000
XAU 3,303,000 3,313,000
Đơn vị tiền : VNĐ
Xem
Xem biểu đồ biến động giá vàng