Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Untitled 1
Cập nhật lúc 13:25, 27/05/2016
Ngoại tệ Mua TM Mua CK Bán CK
USD 22,330 22,350 22,410
AUD 16,021 16,050 16,272
CAD 17,075 17,144 17,296
CHF 22,346 22,471 22,761
Đơn vị tiền : VNĐ
Xem
Xem biểu đồ biến động tỷ giá ngoại tệ
Cập nhật lúc 13:25, 27/05/2016
Loại Mua Bán
XBJ 3,238,000 3,338,000
XAU 3,328,000 3,338,000
Đơn vị tiền : VNĐ
Xem
Xem biểu đồ biến động giá vàng