Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Untitled 1
Untitled 1
Cập nhật lúc 15:47, 04/05/2015
Ngoại tệ Mua TM Mua CK Bán CK
USD 21,560 21,580 21,650
AUD 16,776 16,807 17,034
CAD 17,616 17,687 17,862
CHF 22,756 22,884 23,205
Đơn vị tiền : VNĐ
Xem
Xem biểu đồ biến động tỷ giá ngoại tệ
Cập nhật lúc 15:47, 04/05/2015
Loại Mua Bán
XBJ 3,050,000 3,150,000
XAU 3,498,000 3,508,000
Đơn vị tiền : VNĐ
Xem
Xem biểu đồ biến động giá vàng