Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Untitled 1
Untitled 1
Cập nhật lúc 10:04, 03/08/2015
Ngoại tệ Mua TM Mua CK Bán CK
USD 21,760 21,780 21,840
AUD 15,794 15,822 16,012
CAD 16,497 16,563 16,679
CHF 22,318 22,444 22,698
Đơn vị tiền : VNĐ
Xem
Xem biểu đồ biến động tỷ giá ngoại tệ
Cập nhật lúc 10:04, 03/08/2015
Loại Mua Bán
XBJ 2,850,000 3,000,000
XAU 3,294,000 3,304,000
Đơn vị tiền : VNĐ
Xem
Xem biểu đồ biến động giá vàng