Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Untitled 1
Cập nhật lúc 08:32, 06/05/2016
Ngoại tệ Mua TM Mua CK Bán CK
USD 22,240 22,260 22,330
AUD 16,483 16,512 16,743
CAD 17,173 17,242 17,405
CHF 22,726 22,854 23,164
Đơn vị tiền : VNĐ
Xem
Xem biểu đồ biến động tỷ giá ngoại tệ
Cập nhật lúc 08:32, 06/05/2016
Loại Mua Bán
XBJ 3,288,000 3,388,000
XAU 3,378,000 3,388,000
Đơn vị tiền : VNĐ
Xem
Xem biểu đồ biến động giá vàng