Gửi cho bạn bè
In
Untitled 1
Untitled 1
Cập nhật lúc 08:47, 19/12/2014
Ngoại tệ Mua TM Mua CK Bán CK
USD 21,350 21,370 21,405
AUD 17,340 17,371 17,626
CAD 18,337 18,410 18,549
CHF 21,575 21,697 21,970
EUR 26,078 26,150 26,425
GBP 33,187 33,374 33,667
JPY 178.67 179.06 181
SGD 16,139 16,212 16,374
THB 622 673
Đơn vị tiền : VNĐ
Xem
Xem biểu đồ biến động giá ngoại tệ
Cập nhật lúc 08:47, 19/12/2014
Loại Mua Bán
XBJ 3,518,000 3,528,000
XAU 3,518,000 3,528,000
Đơn vị tiền : VNĐ
Xem
Xem biểu đồ biến động giá vàng
Quý I, ngân hàng lớn vẫn “sống khỏe”