Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Untitled 1
Untitled 1
Cập nhật lúc 09:06, 23/05/2015
Ngoại tệ Mua TM Mua CK Bán CK
USD 21,760 21,780 21,830
AUD 16,927 16,958 17,179
CAD 17,616 17,687 17,852
CHF 22,810 22,938 23,246
Đơn vị tiền : VNĐ
Xem
Xem biểu đồ biến động tỷ giá ngoại tệ
Cập nhật lúc 09:06, 23/05/2015
Loại Mua Bán
XBJ 3,120,000 3,270,000
XAU 3,490,000 3,500,000
Đơn vị tiền : VNĐ
Xem
Xem biểu đồ biến động giá vàng