Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Untitled 1
Cập nhật lúc 08:41, 25/07/2016
Ngoại tệ Mua TM Mua CK Bán CK
USD 22,250 22,270 22,340
AUD 16,508 16,538 16,768
CAD 16,824 16,892 17,048
CHF 22,286 22,411 22,710
Đơn vị tiền : VNĐ
Xem
Xem biểu đồ biến động tỷ giá ngoại tệ
Cập nhật lúc 08:41, 25/07/2016
Loại Mua Bán
XBJ 3,500,000 3,600,000
XAU 3,630,000 3,650,000
Đơn vị tiền : VNĐ
Xem
Xem biểu đồ biến động giá vàng