Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Untitled 1
Cập nhật lúc 11:06, 26/05/2016
Ngoại tệ Mua TM Mua CK Bán CK
USD 22,320 22,340 22,400
AUD 15,978 16,007 16,229
CAD 17,092 17,161 17,313
CHF 22,360 22,486 22,776
Đơn vị tiền : VNĐ
Xem
Xem biểu đồ biến động tỷ giá ngoại tệ
Cập nhật lúc 11:06, 26/05/2016
Loại Mua Bán
XBJ 3,245,000 3,345,000
XAU 3,335,000 3,345,000
Đơn vị tiền : VNĐ
Xem
Xem biểu đồ biến động giá vàng