Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Untitled 1
Cập nhật lúc 08:48, 14/10/2015
Ngoại tệ Mua TM Mua CK Bán CK
USD 22,350 22,370 22,440
AUD 16,033 16,062 16,269
CAD 17,058 17,126 17,285
CHF 23,087 23,217 23,534
Đơn vị tiền : VNĐ
Xem
Xem biểu đồ biến động tỷ giá ngoại tệ
Cập nhật lúc 08:48, 14/10/2015
Loại Mua Bán
XBJ 3,000,000 3,150,000
XAU 3,393,000 3,408,000
Đơn vị tiền : VNĐ
Xem
Xem biểu đồ biến động giá vàng