Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Untitled 1
Cập nhật lúc 09:26, 29/06/2016
Ngoại tệ Mua TM Mua CK Bán CK
USD 22,260 22,280 22,350
AUD 16,375 16,405 16,635
CAD 16,986 17,055 17,213
CHF 22,479 22,606 22,909
Đơn vị tiền : VNĐ
Xem
Xem biểu đồ biến động tỷ giá ngoại tệ
Cập nhật lúc 09:26, 29/06/2016
Loại Mua Bán
XBJ 3,423,000 3,523,000
XAU 3,508,000 3,523,000
Đơn vị tiền : VNĐ
Xem
Xem biểu đồ biến động giá vàng