Gửi cho bạn bè
In
Untitled 1
Untitled 1
Cập nhật lúc 09:04, 20/08/2014
Ngoại tệ Mua TM Mua CK Bán CK
USD 21,140 21,160 21,230
AUD 19,560 19,595 19,863
CAD 19,212 19,289 19,450
CHF 23,022 23,152 23,474
EUR 28,015 28,093 28,385
GBP 34,880 35,077 35,388
JPY 204.53 204.98 206.76
SGD 16,826 16,902 17,087
CNY 3,446 3,446 3,456
Đơn vị tiền : VNĐ
Xem
Xem biểu đồ biến động giá ngoại tệ
Cập nhật lúc 09:04, 20/08/2014
Loại Mua Bán
SJC 3.654.000, 3.658.000,
SBJ 3.654.000, 3.658.000,
Đơn vị tiền : VNĐ
Xem
Xem biểu đồ biến động giá vàng
Sacombank-SBS chi nhánh Đà Nẵng – Bệ phóng cho thị trường tiềm năng