Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Untitled 1
Untitled 1
Cập nhật lúc 08:27, 01/08/2015
Ngoại tệ Mua TM Mua CK Bán CK
USD 21,760 21,780 21,840
AUD 15,803 15,831 16,020
CAD 16,543 16,610 16,727
CHF 22,314 22,440 22,694
Đơn vị tiền : VNĐ
Xem
Xem biểu đồ biến động tỷ giá ngoại tệ
Cập nhật lúc 08:27, 01/08/2015
Loại Mua Bán
XBJ 2,850,000 3,000,000
XAU 3,300,000 3,312,000
Đơn vị tiền : VNĐ
Xem
Xem biểu đồ biến động giá vàng