Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Untitled 1
Untitled 1
Cập nhật lúc 15:13, 03/08/2015
Ngoại tệ Mua TM Mua CK Bán CK
USD 21,760 21,780 21,840
AUD 15,768 15,796 15,985
CAD 16,452 16,518 16,634
CHF 22,284 22,410 22,663
Đơn vị tiền : VNĐ
Xem
Xem biểu đồ biến động tỷ giá ngoại tệ
Cập nhật lúc 15:13, 03/08/2015
Loại Mua Bán
XBJ 2,850,000 3,000,000
XAU 3,290,000 3,300,000
Đơn vị tiền : VNĐ
Xem
Xem biểu đồ biến động giá vàng