Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Untitled 1
Untitled 1
Cập nhật lúc 16:20, 07/05/2015
Ngoại tệ Mua TM Mua CK Bán CK
USD 21,630 21,650 21,720
AUD 17,062 17,093 17,322
CAD 17,786 17,857 18,034
CHF 23,544 23,677 24,016
Đơn vị tiền : VNĐ
Xem
Xem biểu đồ biến động tỷ giá ngoại tệ
Cập nhật lúc 16:20, 07/05/2015
Loại Mua Bán
XBJ 3,050,000 3,150,000
XAU 3,495,000 3,505,000
Đơn vị tiền : VNĐ
Xem
Xem biểu đồ biến động giá vàng