Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Untitled 1
Cập nhật lúc 08:54, 29/09/2016
Ngoại tệ Mua TM Mua CK Bán CK
USD 22,255 22,275 22,340
AUD 17,036 17,067 17,296
CAD 16,950 17,018 17,173
CHF 22,711 22,839 23,143
Đơn vị tiền : VNĐ
Xem
Xem biểu đồ biến động tỷ giá ngoại tệ
Cập nhật lúc 08:54, 29/09/2016
Loại Mua Bán
XBJ 3,520,000 3,612,000
XAU 3,605,000 3,615,000
Đơn vị tiền : VNĐ
Xem
Xem biểu đồ biến động giá vàng