Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Untitled 1
Untitled 1
Cập nhật lúc 14:26, 22/05/2015
Ngoại tệ Mua TM Mua CK Bán CK
USD 21,760 21,780 21,840
AUD 17,106 17,137 17,358
CAD 17,743 17,814 17,981
CHF 23,058 23,187 23,502
Đơn vị tiền : VNĐ
Xem
Xem biểu đồ biến động tỷ giá ngoại tệ
Cập nhật lúc 14:26, 22/05/2015
Loại Mua Bán
XBJ 3,120,000 3,270,000
XAU 3,490,000 3,500,000
Đơn vị tiền : VNĐ
Xem
Xem biểu đồ biến động giá vàng