Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Untitled 1
Cập nhật lúc 15:06, 03/09/2015
Ngoại tệ Mua TM Mua CK Bán CK
USD 22,440 22,460 22,520
AUD 15,647 15,675 15,897
CAD 16,818 16,886 17,034
CHF 22,909 23,038 23,339
Đơn vị tiền : VNĐ
Xem
Xem biểu đồ biến động tỷ giá ngoại tệ
Cập nhật lúc 15:06, 03/09/2015
Loại Mua Bán
XBJ 2,900,000 3,050,000
XAU 3,400,000 3,420,000
Đơn vị tiền : VNĐ
Xem
Xem biểu đồ biến động giá vàng