Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Untitled 1
Cập nhật lúc 09:02, 07/10/2015
Ngoại tệ Mua TM Mua CK Bán CK
USD 22,370 22,390 22,450
AUD 15,935 15,964 16,171
CAD 17,057 17,126 17,285
CHF 22,892 23,021 23,333
Đơn vị tiền : VNĐ
Xem
Xem biểu đồ biến động tỷ giá ngoại tệ
Cập nhật lúc 09:02, 07/10/2015
Loại Mua Bán
XBJ 2,970,000 3,120,000
XAU 3,380,000 3,390,000
Đơn vị tiền : VNĐ
Xem
Xem biểu đồ biến động giá vàng