Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Untitled 1
Cập nhật lúc 14:13, 27/11/2015
Ngoại tệ Mua TM Mua CK Bán CK
USD 22,430 22,450 22,530
AUD 16,054 16,083 16,313
CAD 16,745 16,813 16,967
CHF 21,714 21,836 22,120
Đơn vị tiền : VNĐ
Xem
Xem biểu đồ biến động tỷ giá ngoại tệ
Cập nhật lúc 14:13, 27/11/2015
Loại Mua Bán
XBJ 2,900,000 3,050,000
XAU 3,315,000 3,325,000
Đơn vị tiền : VNĐ
Xem
Xem biểu đồ biến động giá vàng