Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Untitled 1
Untitled 1
Cập nhật lúc 08:26, 02/06/2015
Ngoại tệ Mua TM Mua CK Bán CK
USD 21,760 21,780 21,840
AUD 16,501 16,531 16,728
CAD 17,276 17,346 17,481
CHF 22,809 22,938 23,214
Đơn vị tiền : VNĐ
Xem
Xem biểu đồ biến động tỷ giá ngoại tệ
Cập nhật lúc 08:26, 02/06/2015
Loại Mua Bán
XBJ 3,100,000 3,250,000
XAU 3,485,000 3,495,000
Đơn vị tiền : VNĐ
Xem
Xem biểu đồ biến động giá vàng