Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Untitled 1
Untitled 1
Cập nhật lúc 10:09, 25/05/2015
Ngoại tệ Mua TM Mua CK Bán CK
USD 21,780 21,800 21,860
AUD 16,939 16,969 17,199
CAD 17,607 17,678 17,850
CHF 22,865 22,993 23,313
Đơn vị tiền : VNĐ
Xem
Xem biểu đồ biến động tỷ giá ngoại tệ
Cập nhật lúc 10:09, 25/05/2015
Loại Mua Bán
XBJ 3,120,000 3,270,000
XAU 3,490,000 3,500,000
Đơn vị tiền : VNĐ
Xem
Xem biểu đồ biến động giá vàng