Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Untitled 1
Cập nhật lúc 13:22, 25/05/2016
Ngoại tệ Mua TM Mua CK Bán CK
USD 22,290 22,310 22,380
AUD 15,956 15,985 16,214
CAD 16,907 16,975 17,132
CHF 22,263 22,388 22,686
Đơn vị tiền : VNĐ
Xem
Xem biểu đồ biến động tỷ giá ngoại tệ
Cập nhật lúc 13:22, 25/05/2016
Loại Mua Bán
XBJ 3,242,000 3,342,000
XAU 3,330,000 3,342,000
Đơn vị tiền : VNĐ
Xem
Xem biểu đồ biến động giá vàng