Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Untitled 1
Cập nhật lúc 08:17, 30/08/2016
Ngoại tệ Mua TM Mua CK Bán CK
USD 22,260 22,280 22,345
AUD 16,742 16,772 17,000
CAD 16,993 17,061 17,216
CHF 22,529 22,656 22,956
Đơn vị tiền : VNĐ
Xem
Xem biểu đồ biến động tỷ giá ngoại tệ
Cập nhật lúc 08:17, 30/08/2016
Loại Mua Bán
XBJ 3,500,000 3,600,000
XAU 3,638,000 3,648,000
Đơn vị tiền : VNĐ
Xem
Xem biểu đồ biến động giá vàng