Gửi cho bạn bè
In
Untitled 1
Untitled 1
Cập nhật lúc 08:25, 28/08/2014
Ngoại tệ Mua TM Mua CK Bán CK
USD 21,150 21,170 21,240
AUD 19,628 19,664 19,932
CAD 19,364 19,442 19,605
CHF 22,895 23,024 23,343
EUR 27,758 27,835 28,126
GBP 34,810 35,006 35,318
JPY 202.85 203.3 205.06
SGD 16,839 16,916 17,100
CNY 3,442 3,442 3,452
Đơn vị tiền : VNĐ
Xem
Xem biểu đồ biến động giá ngoại tệ
Cập nhật lúc 08:58, 28/08/2014
Loại Mua Bán
SJC 3.645.000, 3.649.000,
SBJ 3.645.000, 3.649.000,
Đơn vị tiền : VNĐ
Xem
Xem biểu đồ biến động giá vàng
Sacombank tuyển dụng 1.000 thực tập viên tiềm năng 2014