Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Untitled 1
Untitled 1
Cập nhật lúc 15:55, 30/06/2015
Ngoại tệ Mua TM Mua CK Bán CK
USD 21,765 21,785 21,845
AUD 16,620 16,650 16,836
CAD 17,448 17,518 17,643
CHF 23,141 23,271 23,539
Đơn vị tiền : VNĐ
Xem
Xem biểu đồ biến động tỷ giá ngoại tệ
Cập nhật lúc 15:55, 30/06/2015
Loại Mua Bán
XBJ 3,000,000 3,150,000
XAU 3,435,000 3,445,000
Đơn vị tiền : VNĐ
Xem
Xem biểu đồ biến động giá vàng