Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Gửi cho bạn bè
In
Untitled 1
Untitled 1
Cập nhật lúc 14:09, 28/05/2015
Ngoại tệ Mua TM Mua CK Bán CK
USD 21,760 21,780 21,840
AUD 16,622 16,652 16,880
CAD 17,356 17,426 17,594
CHF 22,740 22,868 23,185
Đơn vị tiền : VNĐ
Xem
Xem biểu đồ biến động tỷ giá ngoại tệ
Cập nhật lúc 14:09, 28/05/2015
Loại Mua Bán
XBJ 3,100,000 3,250,000
XAU 3,484,000 3,494,000
Đơn vị tiền : VNĐ
Xem
Xem biểu đồ biến động giá vàng