Gửi cho bạn bè
In
Untitled 1
Untitled 1
Cập nhật lúc 14:04, 02/03/2015
Ngoại tệ Mua TM Mua CK Bán CK
USD 21,300 21,320 21,390
AUD 16,447 16,477 16,729
CAD 16,956 17,024 17,146
CHF 21,963 22,087 22,487
EUR 23,673 23,739 24,008
GBP 32,569 32,753 33,043
JPY 177 177.39 179.3
SGD 15,518 15,588 15,740
THB 630 693
Đơn vị tiền : VNĐ
Xem
Xem biểu đồ biến động giá ngoại tệ
Cập nhật lúc 14:04, 02/03/2015
Loại Mua Bán
XBJ 3,100,000 3,250,000
XAU 3,546,000 3,556,000
Đơn vị tiền : VNĐ
Xem
Xem biểu đồ biến động giá vàng
Thị trường tiền tệ sáu tháng đầu năm: Phòng thủ chặt