Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Untitled 1
Cập nhật lúc 09:19, 30/05/2016
Ngoại tệ Mua TM Mua CK Bán CK
USD 22,360 22,380 22,450
AUD 15,910 15,939 16,168
CAD 16,985 17,053 17,211
CHF 22,246 22,371 22,668
Đơn vị tiền : VNĐ
Xem
Xem biểu đồ biến động tỷ giá ngoại tệ
Cập nhật lúc 09:19, 30/05/2016
Loại Mua Bán
XBJ 3,220,000 3,320,000
XAU 3,310,000 3,320,000
Đơn vị tiền : VNĐ
Xem
Xem biểu đồ biến động giá vàng