Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Untitled 1
Untitled 1
Cập nhật lúc 15:08, 06/07/2015
Ngoại tệ Mua TM Mua CK Bán CK
USD 21,760 21,780 21,840
AUD 16,251 16,280 16,466
CAD 17,220 17,289 17,412
CHF 22,862 22,991 23,252
Đơn vị tiền : VNĐ
Xem
Xem biểu đồ biến động tỷ giá ngoại tệ
Cập nhật lúc 15:08, 06/07/2015
Loại Mua Bán
XBJ 3,000,000 3,150,000
XAU 3,422,000 3,432,000
Đơn vị tiền : VNĐ
Xem
Xem biểu đồ biến động giá vàng