Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Untitled 1
Untitled 1
Cập nhật lúc 16:14, 20/04/2015
Ngoại tệ Mua TM Mua CK Bán CK
USD 21,540 21,560 21,630
AUD 16,690 16,720 16,904
CAD 17,553 17,623 17,767
CHF 22,337 22,463 22,773
Đơn vị tiền : VNĐ
Xem
Xem biểu đồ biến động tỷ giá ngoại tệ
Cập nhật lúc 16:14, 20/04/2015
Loại Mua Bán
XBJ 3,200,000 3,050,000
XAU 3,513,000 3,503,000
Đơn vị tiền : VNĐ
Xem
Xem biểu đồ biến động giá vàng