Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Untitled 1
Untitled 1
Cập nhật lúc 08:24, 29/07/2015
Ngoại tệ Mua TM Mua CK Bán CK
USD 21,760 21,780 21,840
AUD 15,890 15,918 16,108
CAD 16,742 16,809 16,929
CHF 22,439 22,565 22,822
Đơn vị tiền : VNĐ
Xem
Xem biểu đồ biến động tỷ giá ngoại tệ
Cập nhật lúc 08:24, 29/07/2015
Loại Mua Bán
XBJ 2,850,000 3,000,000
XAU 3,295,000 3,305,000
Đơn vị tiền : VNĐ
Xem
Xem biểu đồ biến động giá vàng