Gửi cho bạn bè
In
Untitled 1
Untitled 1
Cập nhật lúc 13:58, 26/02/2015
Ngoại tệ Mua TM Mua CK Bán CK
USD 21,310 21,330 21,390
AUD 16,626 16,656 16,909
CAD 17,077 17,146 17,269
CHF 22,144 22,269 22,797
EUR 24,080 24,146 24,417
GBP 32,862 33,047 33,338
JPY 178.24 178.64 180.57
SGD 15,640 15,711 15,864
THB 629 692
Đơn vị tiền : VNĐ
Xem
Xem biểu đồ biến động giá ngoại tệ
Cập nhật lúc 13:58, 26/02/2015
Loại Mua Bán
XBJ 3,050,000 3,200,000
XAU 3,553,000 3,563,000
Đơn vị tiền : VNĐ
Xem
Xem biểu đồ biến động giá vàng
Thông báo nghỉ Tết Dương lịch (01/01/2014)