Gửi cho bạn bè
In
Untitled 1
Untitled 1
Cập nhật lúc 14:46, 06/03/2015
Ngoại tệ Mua TM Mua CK Bán CK
USD 21,300 21,320 21,380
AUD 16,485 16,514 16,775
CAD 16,957 17,025 17,155
CHF 21,550 21,671 22,069
EUR 23,307 23,371 23,651
GBP 32,191 32,372 32,677
JPY 176.34 176.72 178.7
SGD 15,431 15,501 15,658
THB 628 680
Đơn vị tiền : VNĐ
Xem
Xem biểu đồ biến động giá ngoại tệ
Cập nhật lúc 14:46, 06/03/2015
Loại Mua Bán
XBJ 3,100,000 3,250,000
XAU 3,528,000 3,538,000
Đơn vị tiền : VNĐ
Xem
Xem biểu đồ biến động giá vàng
Thông báo thay đổi địa điểm trụ sở Phòng giao dịch Mỹ Xuyên (trực thuộc Chi nhánh Sóc Trăng)