Gửi cho bạn bè
In
Untitled 1
Untitled 1
Cập nhật lúc 07:30, 28/07/2014
Ngoại tệ Mua TM Mua CK Bán CK
USD 21,180 21,200 21,280
AUD 19,776 19,811 20,080
CAD 19,468 19,546 19,711
CHF 23,171 23,302 23,627
EUR 28,292 28,370 28,663
GBP 35,691 35,892 36,206
JPY 206.22 207.68 209.50
SGD 16,938 17,014 17,201
CNY 3,428 3,428 3,435
Đơn vị tiền : VNĐ
Xem
Xem biểu đồ biến động giá ngoại tệ
Cập nhật lúc 07:30, 28/07/2014
Loại Mua Bán
SJC 3,660,000 3,685,000
SBJ 3,660,000 3,685,000
Đơn vị tiền : VNĐ
Xem
Xem biểu đồ biến động giá vàng
Thông báo thay đổi địa điểm trụ sở Phòng giao dịch Mỹ Xuyên (trực thuộc Chi nhánh Sóc Trăng)