Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Untitled 1
Untitled 1
Cập nhật lúc 09:11, 04/08/2015
Ngoại tệ Mua TM Mua CK Bán CK
USD 21,760 21,780 21,840
AUD 15,785 15,814 16,003
CAD 16,440 16,506 16,622
CHF 22,234 22,359 22,611
Đơn vị tiền : VNĐ
Xem
Xem biểu đồ biến động tỷ giá ngoại tệ
Cập nhật lúc 09:11, 04/08/2015
Loại Mua Bán
XBJ 2,850,000 3,000,000
XAU 3,284,000 3,292,000
Đơn vị tiền : VNĐ
Xem
Xem biểu đồ biến động giá vàng