Gửi cho bạn bè
In
Untitled 1
Untitled 1
Cập nhật lúc 15:11, 25/11/2014
Ngoại tệ Mua TM Mua CK Bán CK
USD 21,350 21,370 21,400
AUD 18,185 18,218 18,492
CAD 18,781 18,856 19,019
CHF 21,822 21,945 22,245
EUR 26,360 26,433 26,734
GBP 33,155 33,341 33,665
JPY 180.26 180.66 182.17
SGD 16,259 16,333 16,513
THB 622 673
Đơn vị tiền : VNĐ
Xem
Xem biểu đồ biến động giá ngoại tệ
Cập nhật lúc 15:11, 25/11/2014
Loại Mua Bán
XBJ 3,530,000 3,540,000
XAU 3,530,000 3,540,000
Đơn vị tiền : VNĐ
Xem
Xem biểu đồ biến động giá vàng
Thông báo tiếp nhận sinh viên thực tập