Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Untitled 1
Untitled 1
Cập nhật lúc 08:37, 08/07/2015
Ngoại tệ Mua TM Mua CK Bán CK
USD 21,750 21,770 21,840
AUD 16,020 16,049 16,235
CAD 16,971 17,039 17,158
CHF 22,749 22,878 23,136
Đơn vị tiền : VNĐ
Xem
Xem biểu đồ biến động tỷ giá ngoại tệ
Cập nhật lúc 08:37, 08/07/2015
Loại Mua Bán
XBJ 3,000,000 3,150,000
XAU 3,413,000 3,423,000
Đơn vị tiền : VNĐ
Xem
Xem biểu đồ biến động giá vàng