Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Untitled 1
Cập nhật lúc 15:58, 28/04/2016
Ngoại tệ Mua TM Mua CK Bán CK
USD 22,240 22,260 22,330
AUD 16,914 16,944 17,176
CAD 17,634 17,705 17,874
CHF 22,771 22,899 23,210
Đơn vị tiền : VNĐ
Xem
Xem biểu đồ biến động tỷ giá ngoại tệ
Cập nhật lúc 15:58, 28/04/2016
Loại Mua Bán
XBJ 3,150,000 3,350,000
XAU 3,338,000 3,350,000
Đơn vị tiền : VNĐ
Xem
Xem biểu đồ biến động giá vàng