Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Untitled 1
Untitled 1
Cập nhật lúc 14:45, 28/07/2015
Ngoại tệ Mua TM Mua CK Bán CK
USD 21,760 21,780 21,840
AUD 15,829 15,857 16,046
CAD 16,627 16,693 16,812
CHF 22,378 22,504 22,760
Đơn vị tiền : VNĐ
Xem
Xem biểu đồ biến động tỷ giá ngoại tệ
Cập nhật lúc 14:45, 28/07/2015
Loại Mua Bán
XBJ 2,850,000 3,000,000
XAU 3,294,000 3,304,000
Đơn vị tiền : VNĐ
Xem
Xem biểu đồ biến động giá vàng