Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Untitled 1
Cập nhật lúc 10:29, 27/06/2016
Ngoại tệ Mua TM Mua CK Bán CK
USD 22,295 22,315 22,380
AUD 16,432 16,462 16,689
CAD 16,962 17,030 17,185
CHF 22,696 22,824 23,127
Đơn vị tiền : VNĐ
Xem
Xem biểu đồ biến động tỷ giá ngoại tệ
Cập nhật lúc 10:29, 27/06/2016
Loại Mua Bán
XBJ 3,430,000 3,530,000
XAU 3,500,000 3,530,000
Đơn vị tiền : VNĐ
Xem
Xem biểu đồ biến động giá vàng