Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Untitled 1
Cập nhật lúc 10:38, 28/11/2015
Ngoại tệ Mua TM Mua CK Bán CK
USD 22,430 22,450 22,530
AUD 16,027 16,056 16,286
CAD 16,669 16,736 16,889
CHF 21,542 21,664 21,943
Đơn vị tiền : VNĐ
Xem
Xem biểu đồ biến động tỷ giá ngoại tệ
Cập nhật lúc 10:38, 28/11/2015
Loại Mua Bán
XBJ 2,900,000 3,050,000
XAU 3,308,000 3,318,000
Đơn vị tiền : VNĐ
Xem
Xem biểu đồ biến động giá vàng