Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Untitled 1
Cập nhật lúc 14:17, 29/06/2016
Ngoại tệ Mua TM Mua CK Bán CK
USD 22,260 22,280 22,350
AUD 16,391 16,420 16,651
CAD 17,011 17,079 17,239
CHF 22,490 22,617 22,921
Đơn vị tiền : VNĐ
Xem
Xem biểu đồ biến động tỷ giá ngoại tệ
Cập nhật lúc 14:17, 29/06/2016
Loại Mua Bán
XBJ 3,425,000 3,525,000
XAU 3,510,000 3,525,000
Đơn vị tiền : VNĐ
Xem
Xem biểu đồ biến động giá vàng