Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Untitled 1
Untitled 1
Cập nhật lúc 15:10, 24/04/2015
Ngoại tệ Mua TM Mua CK Bán CK
USD 21,530 21,550 21,620
AUD 16,710 16,740 16,967
CAD 17,638 17,709 17,884
CHF 22,371 22,497 22,808
Đơn vị tiền : VNĐ
Xem
Xem biểu đồ biến động tỷ giá ngoại tệ
Cập nhật lúc 15:10, 24/04/2015
Loại Mua Bán
XBJ 3,050,000 3,200,000
XAU 3,500,000 3,510,000
Đơn vị tiền : VNĐ
Xem
Xem biểu đồ biến động giá vàng