Untitled 1
Untitled 1
Cập nhật lúc 14:15, 23/10/2014
Ngoại tệ Mua TM Mua CK Bán CK
USD 21,200 21,220 21,300
AUD 18,481 18,514 18,797
CAD 18,733 18,809 18,981
CHF 21,980 22,104 22,421
EUR 26,615 26,688 27,002
GBP 33,720 33,910 34,250
JPY 196.98 197.41 199.27
SGD 16,531 16,605 16,799
THB 601 735
Đơn vị tiền : VNĐ
Xem
Xem biểu đồ biến động giá ngoại tệ
Cập nhật lúc 14:15, 23/10/2014
Loại Mua Bán
XBJ 3,568,000 3,578,000
XAU 3,568,000 3,578,000
Đơn vị tiền : VNĐ
Xem
Xem biểu đồ biến động giá vàng