Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Untitled 1
Untitled 1
Cập nhật lúc 08:33, 05/05/2015
Ngoại tệ Mua TM Mua CK Bán CK
USD 21,580 21,600 21,660
AUD 16,792 16,822 17,042
CAD 17,714 17,785 17,953
CHF 22,857 22,986 23,298
Đơn vị tiền : VNĐ
Xem
Xem biểu đồ biến động tỷ giá ngoại tệ
Cập nhật lúc 08:33, 05/05/2015
Loại Mua Bán
XBJ 3,050,000 3,150,000
XAU 3,497,000 3,507,000
Đơn vị tiền : VNĐ
Xem
Xem biểu đồ biến động giá vàng