Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Untitled 1
Untitled 1
Cập nhật lúc 14:58, 27/07/2015
Ngoại tệ Mua TM Mua CK Bán CK
USD 21,760 21,780 21,840
AUD 15,761 15,790 15,979
CAD 16,656 16,723 16,842
CHF 22,567 22,694 22,954
Đơn vị tiền : VNĐ
Xem
Xem biểu đồ biến động tỷ giá ngoại tệ
Cập nhật lúc 14:58, 27/07/2015
Loại Mua Bán
XBJ 2,850,000 3,000,000
XAU 3,295,000 3,310,000
Đơn vị tiền : VNĐ
Xem
Xem biểu đồ biến động giá vàng