Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Untitled 1
Cập nhật lúc 14:18, 29/04/2016
Ngoại tệ Mua TM Mua CK Bán CK
USD 22,230 22,250 22,330
AUD 16,897 16,928 17,167
CAD 17,641 17,712 17,890
CHF 22,880 23,009 23,333
Đơn vị tiền : VNĐ
Xem
Xem biểu đồ biến động tỷ giá ngoại tệ
Cập nhật lúc 14:18, 29/04/2016
Loại Mua Bán
XBJ 3,178,000 3,378,000
XAU 3,363,000 3,378,000
Đơn vị tiền : VNĐ
Xem
Xem biểu đồ biến động giá vàng