Gửi cho bạn bè
In
Untitled 1
Untitled 1
Cập nhật lúc 08:06, 16/04/2014
Ngoại tệ Mua TM Mua CK Bán CK
USD 21,050 21,070 21,120
AUD 19,532 19,568 19,825
CAD 19,036 19,113 19,263
CHF 23,656 23,789 24,118
EUR 28,913 28,992 29,272
GBP 34,952 35,149 35,444
JPY 205.41 205.86 207.57
SGD 16,664 16,739 16,914
CNY 3,387 3,391
Đơn vị tiền : VNĐ
Xem
Xem biểu đồ biến động giá ngoại tệ
Cập nhật lúc 08:06, 16/04/2014
Loại Mua Bán
SJC 3,550,000 3,560,000
SBJ 3,550,000 3,560,000
Đơn vị tiền : VNĐ
Xem
Xem biểu đồ biến động giá vàng
Tỷ giá VND/USD: Rối vẫn rối