Gửi cho bạn bè
In
Untitled 1
Untitled 1
Cập nhật lúc 11:09, 22/07/2014
Ngoại tệ Mua TM Mua CK Bán CK
USD 21,160 21,180 21,260
AUD 19,751 19,786 20,074
CAD 19,582 19,660 19,845
CHF 23,316 23,447 23,799
EUR 28,464 28,542 28,863
GBP 35,861 36,063 36,412
JPY 206.64 208.1 210.12
SGD 16,937 17,013 17,216
CNY 3,418 3,418 3,424
Đơn vị tiền : VNĐ
Xem
Xem biểu đồ biến động giá ngoại tệ
Cập nhật lúc 15:06, 21/07/2014
Loại Mua Bán
SJC 3,678,000 3,683,000
SBJ 3,678,000 3,683,000
Đơn vị tiền : VNĐ
Xem
Xem biểu đồ biến động giá vàng
Chi nhánh Hải Phòng